Werkafspraken verwerkt

Gepubliceerd 29 november 2022

De werkafspraken van 4 registratieobjecten zijn verwerkt in de catalogi. Het gaat om onvolkomenheden die direct actie vereisten en destijds zijn vastgelegd in werkafspraken. Door de catalogi hierop bij te werken, krijgen ze per 1 januari 2023 een formeel juridische status. Dit heeft geen gevolgen voor wat er nu in productie staat. Het is geheel in lijn met hoe deze registratie objecten nu vastgelegd en uitgegeven worden in de BRO.

De werkafspraken van de volgende registratieobjecten zijn verwerkt:

  • Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT)
  • Booronderzoek geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-GT)
  • Wandonderzoek bodemkundige wandbeschrijving en wandmonsteranalyse (SFR)
  • Booronderzoek – bodemkundige boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-P)

Aanpassingen

Sinds de start van de BRO heeft RDNAPtrans transformatie tussen coördinaat referentiesystemen een update gehad. Deze is al geruime tijd in productie in de BRO. In de catalogi CPT, BHR-P en SFR stond nog de oude RDNAPtrans. Dit is aangepast naar de nieuwe versie in deze catalogi zodat die nu volledig in lijn zijn met de productie situatie van de BRO.

In BHR-GT is één optioneel IMBRO/A attribuut toegevoegd dat het mogelijk maakt om voor archief gegevens afkomstig uit DINO. De NITG-code van een boring mee te nemen. Dit stond niet in een werkafspraak, dit verzoek kwam uit de laatste publieke consultatie BHR-G t.b.v. de herleidbaarheid vanuit oude documentatie. We vinden het belangrijk BHR-GT hier meteen mee in lijn te brengen, aangezien hier ook vanuit DINO IMBRO/A leveringen zullen plaatsvinden.

Voor BHR-GT zijn ook de gebeurtenisnamen in lijn gebracht met de huidige uitgifte.

De catalogi BHR-P, CPT en SFR waren nog niet helemaal in lijn met het meta model informatiemodellering (MIM). Dit is voor BHR-P en SFR aangepast. Voor CPT volgt dat in de finale versie. Dit heeft geen gevolgen voor de betekenis van de gegevensinhoud of de uitwisseling van gegevens. Het zorgt er wel voor dat de catalogus er iets anders uitziet. Afbeeldingen bevatten extra informatie en relaties staan explicieter beschreven.

Juridische status

Na verwerking van reacties zijn de catalogi klaar om per 1 januari 2023 in de ministeriële regeling opgenomen te worden. Vanaf die datum komen de verwerkte werkafspraken voor deze catalogi dus ook te vervallen.