Validatieservice

Met de validatieservice kunt u testen of een levering verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal. U kunt op die manier fouten eruit halen voordat u de gegevens aanlevert bij het Bronhouderportaal. Op deze pagina staan een aantal aandachtpunten van deze validatieservice.

Beschikbaar in de demo-omgeving

De service waarmee u kunt testen of uw leveringsbestand verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal, is alleen beschikbaar in de demo-omgeving. Op die manier wordt voorkomen dat een testbestand per ongeluk wordt opgeslagen in de landelijke voorziening. In de demo-omgeving kunt u de validatieservice dus veilig gebruiken om uw bestanden te testen.

Toegang tot demo-omgeving

Als uw organisatie is aangemeld bij de BRO, kunt u via de Servicedesk een demo-account aanvragen voor de demo-omgeving van het Bronhouderportaal. U ontvangt dan een activatielink voor de demo-omgeving van het Bronhouderportaal. Maakt u gebruik van eHerkenning 2+ voor de BRO, dan heeft u geen activitatielink nodig en kunt u met eHerkenning 2+ inloggen op de demo-omgeving. Lees meer hierover bij het Bronhouderportaal.

Wat test de validatieservice?

Als u gegevens wilt aanleveren bij het Bronhouderportaal , moet dat in de vorm van een 'BRO-verzoek'. Dat is een bestand in IMBRO/XML-formaat.  Hoe u zo'n aanleverbestand maakt, staat in de instructie voor het registratieobject waarvoor u gegevens wilt aanleveren. In de demo-omgeving van het Bronhouderportaal kunt u het XML-formaat van uw BRO-verzoek testen.

Instructie validatieservice

De validatieservice is een REST-service. Raadpleeg de online API-instructie om de validatieservice te gebruiken.