Validatieservice

Met de validatieservice kunt u testen of een levering verwerkt kan worden door de BRO, zonder dat er daadwerkelijk een levering wordt gedaan in het Bronhouderportaal. U kunt op die manier fouten uit uw levering halen voordat u de gegevens daadwerkelijk aanlevert. Op deze pagina staat een aantal aandachtpunten van deze validatieservice.

Voordelen

Wanneer u gebruikmaakt van de validatieservice om uw levering te valideren, dan wordt er geen upload van uw gegevens gedaan in het Bronhouderportaal. Op die manier wordt voorkomen dat een testbestand per ongeluk wordt opgeslagen in de Landelijke Voorziening. De service waarmee u kunt testen of uw leveringsbestand verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal, is ook beschikbaar in de demo-omgeving.

Wat test de validatieservice

Als u gegevens wilt aanleveren bij het Bronhouderportaal, moet dat in de vorm van een 'BRO-verzoek'. Dat is een bestand in IMBRO/XML-formaat dat moet voldoen aan bepaalde eisen. Hoe u zo'n aanleverbestand maakt, staat in de instructie voor het registratieobject waarvoor u gegevens aanlevert. De validatieservice controleert of uw IMBRO/XML-bestand voldoet aan de eisen van de BRO.

Aandachtspunten: endpoint en token

Met de API van het Bronhouderportaal kunt u volledig geautomatiseerd IMBRO/XML-bestanden aanleveren aan het Bronhouderportaal of uw bestanden valideren. De API is RESTful opgezet. Wanneer u alleen gebruik wilt maken van de validatieservice, dan gebruikt u hiervoor het validatie-endpoint en heeft u een validatietoken nodig. U kunt een validatietoken aanmaken in het Bronhouderportaal door de blauwe balk van uw organisatie open te klikken. Vervolgens ziet u een tabblad genaamd “tokens” waar u een validatietoken aan kunt maken. Wilt u via de API brondocumenten aanleveren? Dan heeft u een aanlevertoken nodig en gebruikt u het upload-endpoint. Een aanlevertoken kan aangemaakt worden in het project waar de gegevens op aangeleverd moeten worden. Indien u de instructie voor de demo-omgeving zoekt, dan kunt u deze vinden in de API-instructie voor de demo-omgeving.