Instructie aanleveren (BHR-GT)

Vanaf 1 juli 2021 kunnen gegevens van geotechnisch booronderzoek aangeleverd worden op basis van software versie 2.1 (tranche 3). Deze nieuwe software is backwards compatible met de versie uit tranche 2.

Versie 1.1 (zonder de 5 extra bepalingen) van tranche 2 zal tot 1 januari 2022 in productie blijven, zodat aanlevering van opgestarte projecten mogelijk is. Nieuwe booronderzoeken en lopende contracten waarbij het onderzoek nog niet is gestart, moeten aangeleverd worden volgens versie 2.1.

Let op: er is ook een softwareversie 2.0 van dit registratieobject beschikbaar, maar die is niet geïmplementeerd.

Aanleveren volgens versie 2.1 (tranche 3)

Elk registratieobject heeft specifieke aandachtspunten om gegevens goed te kunnen registreren in de BRO. Raadpleeg daarom de handige links hiernaast en de aanvullende informatie, zoals de storymaps en het scopedocument. Het helpt om een goed beeld te krijgen van een geotechnisch booronderzoek als onderdeel van het registratieobject booronderzoek. Bekijk ook de catalogus. Vervolgens kunt u met uw softwareleverancier aan de slag.

Gegevens voor de BRO moet u namelijk als brondocument aanleveren via het Bronhouderportaal. U moet de gegevens dan aanbieden als ‘BRO-verzoek’. In onderstaande instructie beschrijven we hoe u zo’n BRO-verzoek maakt voor geotechnische boormonsteranalyse (BHR-GT BMA) en geotechnische boormonsterbeschrijvingen (BHR-GT BMB) en/of hoe u uw software kunt aanpassen.

Wat is een BRO-verzoek?

Een 'BRO-verzoek' bestaat uit het brondocument verpakt in een 'request'. Het brondocument is het document met de authentieke gegevens die geregistreerd worden in de landelijke voorziening BRO.  Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus wSchematische afbeelding van wat een BRO-verzoek isaar die gegevens aan moeten voldoen. Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal . Dit is ook wel de 'request'.

Stapsgewijs een BRO-verzoek maken

Er zijn voorbeelden van BRO-verzoeken.

Deze voorbeelden komen overeen met de technische XML berichtenschema's (XSD’s).

Daarnaast zijn er meer generieke BRO schema’s: ‘bhrgtcommon’ en ‘brocommon’.

In de berichtencatalogus Innamewebservice BHR-GT vindt u een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop u de gegevens over een geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) kunt opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De inhoud: het brondocument

Onderzoeksgegevens moeten omgezet worden naar een BRO-brondocument dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de BRO. Waar van toepassing moeten de onderzoeksgegevens nog aangevuld worden met (meta)gegevens om tot het vereiste kwaliteitsniveau te komen.

Om onderzoeksgegevens om te zetten naar een BRO-brondocument kunt u gebruikmaken van de gegevensstandaard. U kunt kiezen uit:

  1. Catalogus Booronderzoek, Geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, versie 25 maart 2020 met de daarbij horende Werkafspraak Geotechnisch booronderzoek tranche 3 (inclusief de werkafspraak offshore) en de werkafspraak geotechnische grondsoorten.
  2. Catalogus Booronderzoek, geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (werkversie, 12 oktober 2021) waarin alle werkafspraken zijn verwerkt.

Het resultaat is een BRO-verzoek (inclusief brondocument) dat aangeboden kan worden aan het Bronhouderportaal.

Met de validatieservice kunt u uw BRO-verzoek testen. Herstel vervolgens de geconstateerde fouten, voordat u de gegevens aanlevert via het Bronhouderportaal.

Geautomatiseerd aanleveren

Het is ook mogelijk om de gegevens als 'BRO-verzoek' geautomatiseerd aan te leveren via het Bronhouderportaal. Volg daarvoor de instructie in de online API documentatie van het Bronhouderportaal.

Correctieverzoek

Er is nog geen functionaliteit voor het corrigeren volgens BHR-GT versie 2.1 beschikbaar.

Aanleveren volgens versie 1.1, tranche 2 (tot 1 januari 2022)

Aanlevering volgens versie 1.1 verloopt zoals hier boven voor versie 2.1 is beschreven. De bijbehorende documentatie verschilt. Via de volgende links komt u bij de documentatie voor versie 1.1. BHR-GT:

  1. Catalogus Geotechnisch booronderzoek (pdf, 2.9 MB)+ aanvullende werkafspraak en toelichting (xlsx, 61 kB)
  2. Berichtencatalogus voor Geotechnisch booronderzoek
  3. Voorbeeldverzoek