BRO nieuwsbrief mei

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Landelijk Grondwaterregister klaar voor de BRO
  • Standaard Milieukwaliteit bijna klaar
  • Live Ketendag 15 juni
  • BRO'tje 15 juni: Preview 3D services
  • Storing BROloket
  • ‘Regionale ruimtelijke puzzels samen met stakeholders leggen’

Landelijk Grondwaterregister klaar voor de BRO

gegevens-haaglanden-grwgebruik-in-de-bro

Het Landelijk Grondwaterregister, afgekort LGR, is het preferente loket voor aanleveren van grondwateronttrekkingen aan de BRO. Daarvoor moest het LGR nog wel aangepast worden. Inmiddels zijn de gegevens van 14.000 recente objecten overgezet naar de BRO en ruim 10.000 inrichtingen. Ook worden verdere technische stappen gezet voor de levering van historische gegevens. Betrokkenen bij het LGR vertellen over hun ervaringen.

Standaard Milieukwaliteit bijna klaar

milieu onderzoek lab

Het proces van standaardisatie van de registratieobjecten voor Milieukwaliteit nadert zijn afronding. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de standaard en de technische realisatie van het Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD). Roeland Heuff, projectleider standaardisatie van de BRO voor Milieukwaliteit, vertelt over de voortgang.

Live Ketendag 15 juni

bro_ketendemo_inwinnen-verwerken-gebruiken-beheren_tegel

We organiseren weer een live BRO Ketendag! Op donderdag 15 juni staan diverse sessies gepland voor een brede groep BRO-gebruikers. Zo houden we een interactieve sessie over de stand van zaken in standaardisering en realisatie van Milieukwaliteit in de BRO. En over: wat kan je zelf doen ter voorbereiding? Ook is er tijd ingeruimd om te brainstormen met elkaar en kennis te delen over onderwerpen die jullie nu eens beet willen pakken. Meld je snel aan!

BRO'tje: Preview BRO 3D services

bro-3d-services

Wil je ook de ondergrond in jouw 3D-omgeving zichtbaar maken? Tijdens de live Ketendag op 15 juni geven we je in een BRO'tje een preview van de BRO 3D Services. Dankzij deze 3D services kun je de ondergrond dan sneller en eenvoudiger in jouw GIS-omgeving gebruiken. Terwijl we bouwen aan de eerst uitrol van de services voor BRO 3D, willen we jullie laten zien hoe de eerste versie werkt en hoe je de services straks zelf kunt gebruiken.

Bijeenkomst Platform Bronbemalen

Het SIKB organiseert op 16 juni een bijeenkomst van Platform Bronbemalen. Het thema is ‘Grondwatergebruiksystemen in de BRO’. De inhoudelijke focus van deze dag zal liggen op gegevensuitwisseling over Grondwatergebruiksystemen. Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die betrokken is bij het bemalingswerkveld: bemalers, bemalingsadviseurs, vergunningverleners of beleidsadviseurs van waterschappen, opdrachtgevers van bemalingen en BRO-coördinatoren.

Storing BROloket

Gebruikers van het BROloket moeten rekening houden met tijdelijke verstoringen. Die leveren vooral hinder op bij het laden van de kaartviewers en het opvragen van ondergrondgegevens. Het oplossen van de verstoringen heeft onze volle aandacht en prioriteit. Wil je daarom een verstoring direct melden via support@broservicedesk.nl? Dan kunnen we het loket via een herstart weer beschikbaar stellen.

‘Regionale ruimtelijke puzzels samen met stakeholders leggen’

De Rijksoverheid legt bij de provincies een grote verantwoordelijkheid neer voor de uitwerking en implementatie van rijksbeleid, zoals de woningbouwplannen, de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hoe kijken de provincies aan tegen deze uitdaging? Voorzitter Jaap Smit van IPO over wat de provincies nodig hebben om dit in goede banen te leiden.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Zijn er tips voor het opzetten van een digitale dataroom?

Ja, die zijn er zeker. Op de pagina BRO en de bronnen staat een overzicht van beschikbare datasets en een korte checklist voor het opzetten van een digitale dataroom. Met die informatie kun je aan de slag. Kijk zeker ook bij BRO 4 BRO en de Praktijkverhalen om nog meer tips te benutten. Ook voor het maken van toepassingen geldt als het even kan: Samen maken we de BRO!

2. Hoe kan ik BRO-data inlezen in andere applicaties?

Je kunt op verschillende manieren de BRO-data ophalen om in te kunnen lezen in jouw eigen applicatie. Op de site hebben we een overzicht met tips en tools om het werken met de BRO zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken. Wil jij aan de slag met modellen, dan vind je daar ook praktische tips. En bekijk zeker ook de praktijkvoorbeelden en benut elkaars kennis via BRO 4 BRO!

3. Hoe kan ik de BRO-gegevens in GIS, ArcGIS, QGis raadplegen?

Via BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart), kun jij bestanden met BRO-gegevens opvragen. Lees op de toelichtende pagina van BROloket en PDOK wat de mogelijkheden zijn. En benut de checklist digitale dataroom (pdf, 783 kB). Volg ook de ontwikkelingen van BRO 3D services.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse (online) bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze bijeenkomsten!

Op de kalender in juni:

Volg jij ons al op LinkedIn?

LinkedIn BRO

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.