Standaard Milieukwaliteit bijna klaar

Gepubliceerd 31 mei 2023

Het proces van standaardisatie van de registratieobjecten voor Milieukwaliteit nadert zijn afronding. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de standaard en de technische realisatie van het Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD). Roeland Heuff, projectleider standaardisatie van de BRO voor Milieukwaliteit, vertelt over de voortgang.

Het standaardenteam van de BRO, dat bestaat uit deskundigen van SIKB en Geonovum, werkt in vierwekelijkse sprints samen met een brede groep stakeholders aan de gegevenscatalogus. De uitwerkingen zijn gebaseerd op het scopedocument, dat in maart is vastgesteld door de Programmastuurgroep. Roeland: “Allereerst willen we de catalogus voor IMBRO/A, de archiefgegevens, klaar hebben, zodat bestaande data kunnen worden aangeleverd. Hierna volgt de catalogus voor IMBRO voor de nieuwe data. Ook de voorbereidingen voor de wettelijke aanpassingen in het besluit Bro zijn in voorbereiding.”

Bij elkaar brengen van werelden

Voor het maken van de standaard zijn er af en toe wel een paar noten te kraken. De twee registratieobjecten zoals ze nu worden uitgewerkt, sluiten voor een groot deel aan op de ‘basis-dataset onderzoeksgegevens’ zoals die nu gangbaar is in de keten en de ‘LIB-dataset’ die gebruikt wordt voor Bodemloket. “De belangrijkste uitdaging is het bij elkaar brengen van de wereld van de BRO en de mensen uit het milieudomein”, legt Roeland uit. “Je hebt hiervoor echt tijd nodig om elkaar goed te verstaan en te begrijpen. De milieuketen voegt weer nieuwe aspecten toe aan de BRO zoals een bestaande uitwisselstandaard SIKB0101. Aan de andere kant willen we ook zoveel mogelijk gebruik maken van de ervaringen vanuit de BRO met eerdere registratieobjecten.”

Aan de horizon is ook de daadwerkelijke komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 in zicht gekomen. Roeland: “We houden natuurlijk ook goed in de gaten wat er rondom ons gebeurt. Met de Omgevingswet gaat er zoveel veranderen, dat we nu aan het kijken of het registratieobject Overheidsbesluit mogelijk een andere aanpak vergt, dan te beginnen met IMBRO/A. Daarover vindt binnenkort besluitvorming plaats.”

Catalogus

Voor Milieukwaliteit wordt nauw samengewerkt met het bouwteam van TNO volgens het concept ‘iteratief werken’.  Roeland: “De eerste bouwiteraties zijn inmiddels gereed, zodat we direct kunnen testen wat we hebben bedacht. Dit leidt uiteindelijk tot een betere catalogus. We liggen qua planning nog altijd ‘op schema’ en verwachten deze zomer in ieder geval de catalogus voor het Milieuhygiënisch Bodemonderzoek in consultatie te kunnen brengen.”

De publieke consultatie zal komende zomer plaatsvinden. Houd de agenda en de nieuwsberichten dus goed in de gaten. Op 15 juni a.s. zal tijdens de BRO-ketendag aandacht worden besteed aan het domein Milieukwaliteit. Daarnaast kun je ook altijd deelnemen aan de vierwekelijkse sprintsessies. Meer informatie hierover zie Reviewsessies Standaarden.