BRO en de bronnen

Overzicht van een groot aantal beschikbare datasets in Nederland die relevant kunnen zijn voor gebruikers van de BRO. Het overzicht helpt om de integrale ruimtelijke werkwijze in de praktijk uit te voeren. De beschikbare data zijn gekoppeld aan een link waar deze data raadpleegbaar is. Gekozen is voor een verdeling per thema van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Met een aantal bronhouders is gekeken welke data relevant kunnen zijn voor gebruikers van de BRO. Hiervan is een overzicht gemaakt:

Ook is een korte checklist gemaakt voor het opzetten van een digitale dataroom: