Storing BROloket

Gepubliceerd 16 mei 2023

Gebruikers van het BROloket moeten rekening houden met tijdelijke verstoringen. Die leveren vooral hinder op bij het laden van de kaartviewers en het opvragen van ondergrondgegevens. Het oplossen van de verstoringen heeft onze volle aandacht en prioriteit. Wil je daarom een verstoring direct melden via support@broservicedesk.nl? Dan kunnen we het loket via een herstart weer beschikbaar stellen.

Afgelopen weken zijn er meerdere keren storingen geweest op het BROloket. Het laden van de kaartviewers is een aantal keer buiten gebruik geweest. Daardoor was het niet mogelijk om data in te zien of te bestellen. Met name in de weekenden hebben gebruikers hiervan hinder ondervonden.

We werken aan een oplossing

Het team dat het loket in beheer heeft werkt momenteel aan een oplossing. Er is een fout in de code ontdekt die mogelijk een deel van de hinder veroorzaakt. Daarnaast speelt er een capaciteitsprobleem bij het opvragen van ondergrondgegevens. De oplossing hiervan heeft eveneens onze prioriteit, maar zal meer oplostijd vergen. Onze excuses voor het ongemak.

Zodra we meer informatie hebben zullen we dit op deze plaats communiceren.