BRO nieuwsbrief juni

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Aan de slag met het vervolg van tranche 3

 • Kamerbrief voortgang BRO en bodemverontreiniging

 • Migratie historische gegevens grondwatermonitoring op stoom

 • Onderzoek: BRO-coördinator krijgt te weinig tijd

 • We gaan door met de BRO'tjes na de zomer

Aan de slag met het vervolg van tranche 3

Op 1 januari 2021 is deel 1 van tranche 3 gestart met het domein Grondwatermonitoring. Op 1 juli is het tweede deel van tranche 3 in werking getreden met objecten binnen het domein Bodem- & Grondonderzoek. Het gaat om een eerste versie van het Geologisch booronderzoek en om aanpassingen op het Bodemkundig booronderzoek, Bodemkundig wandonderzoek en Geotechnisch booronderzoek. In de praktijk zullen bronhouders met name te maken hebben met de nieuwe versie van het Geotechnisch booronderzoek.

Kamerbrief voortgang BRO en bodemverontreiniging

Minister Ollongren meldt in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook neemt de minister het advies van de Stuurgroep BRO over om informatie over bodemverontreinigingen op te nemen in de Basisregistratie Ondergrond. Er moet dan nog wel besluitvorming plaatsvinden over financiering en uitbreiding van de BRO. De minister wil dat graag dit jaar nog in gang zetten. Het is de bedoeling dat de realisatie van deze uitbreiding van de BRO naadloos aansluit op de voltooiing van het lopende programma in 2022.

Migratie historische gegevens grondwatermonitoring op stoom

Een substantieel deel van de historische monitoringputten uit DINO is overgezet naar de BRO, zeker wat betreft putten waarin nog actief wordt gemeten. Dit is mede te danken aan de Taskforce Migratie, een samenwerking tussen het Ministerie van BZK, TNO, enkele leveranciers en het Provinciale Platform Meetnetbeheerders. De Taskforce beëindigt haar ondersteunende activiteiten per 1 juli 2021. Lopende migratie-acties met grote partijen worden in de komende weken nog gezamenlijk afgerond.

Onderzoek: BRO-coördinator krijgt te weinig tijd

Ook in 2021 zijn BRO-coördinatoren weer bevraagd over de implementatie van de BRO. Uit het onderzoek blijkt dat de bekendheid van de BRO en zijn inhoud inmiddels op een hoog peil ligt. Maar de functie van coördinator is in veel gevallen nog niet formeel belegd en vaak moet de BRO ‘er bij gedaan worden’. Ook geven de BRO-coördinatoren aan dat zij niet goed kunnen overzien hoe het gebruik van de BRO binnen hun organisaties is. De communicatie vanuit de BRO wordt goed gewaardeerd, evenals het werk van de servicedesk.

Nieuw: Handreiking aanleveren

Voor iedereen die aan de slag gaat met de BRO, is vanaf 1 juli a.s. een handreiking voor het aanleveren van gegevens beschikbaar. In deze handreiking zijn de transacties beschreven die generiek gelden voor het aanleveren van gegevens aan de BRO. Het is een eerste versie en het programma BRO hoort graag wat u ervan vindt.

GEF-converter niet langer actief ondersteund

De GEF-converter voor geotechnisch sondeeronderzoek wordt niet langer actief ondersteund. Het was een tijdelijke voorziening om gegevens aan te kunnen leveren via het Bronhouderportaal aan de BRO.

VOTB-cursus NEN 14688 weer gestart

votb cursus

Het is weer mogelijk om deel te nemen aan de cursus ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en Classificatie van grond’ (NEN-EN-ISO 14688).  De brancheorganisatie VOTB heeft al ruim 200 boormeesters en laboranten getraind in het gebruik van de norm, die breed in de markt wordt toegepast. De opzet van de cursus is aangepast en wordt COVID-proof uitgevoerd. De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en is geschikt voor grondonderzoekers maar ook voor opdrachtgevers om meer bekend te raken met deze nieuwe beschrijfnorm voor geotechnisch bodemonderzoek, die de NEN 5104 vervangt.

De VOTB ziet graag dat deze nieuwe beschrijfnorm standaard gebruikt gaat worden, tenzij dit om bijzondere redenen niet mogelijk is. Het werkt voor grondonderzoeksbedrijven kostenverhogend om nog langer met beide normen naast elkaar te blijven werken.

Heeft u belangstelling voor deze cursus? Meld u dan aan bij het secretariaat van de VOTB.

BRO'tjes na de zomervakantie

Ook na de zomervakantie gaan we door met de BRO'tjes! Zoals altijd op donderdag van 9.00-10.00 uur. Zet de data alvast in uw agenda:

 • 9 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 9 december

Informatie over de BRO’tjes en de mogelijkheid om u in te schrijven volgt zo snel mogelijk. U ontvangt hierover zoals gewoonlijk weer een uitnodiging per mail.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Van welk booronderzoek moet ik gegevens aanleveren bij de BRO?

Bij het aanleveren van gegevens van booronderzoek aan de BRO kunt u zich focussen op geotechnisch booronderzoek. Alle andere soorten booronderzoek worden met name uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (bodemkundig booronderzoek en wandonderzoek, inclusief de analyases) of TNO (geologisch onderzoek). Verder zijn momenteel buiten scope voor de BRO: milieukundige, archeologische of cultuurtechnisch onderzoek. Booronderzoek in het kader van mijnbouwactiviteiten valt onder het domein Mijnbouw.

2. Volgens welke norm moet ik gegevens van geotechnisch booronderzoek aanleveren?

Allereerst moeten de geotechnische boormonsterbeschrijvingen volgens de NEN-EN-ISO 14688-1 aangeleverd worden. Bij de geotechnische boormonsteranalyses is het afhankelijk van de bepaling welk norm u moet hanteren. In de catalogus in ‘Hoofdstuk 6 Gegevensdefinitie’ kunt u dat terugvinden. We hebben ze voor u op een rij gezet. Bronhouders kunnen dit overzicht ook gebruiken bij de opdrachtomschrijving voor de gegevensleveranciers.

3. Booronderzoek en de BRO: moet ik alle documenten van a tot z lezen?

Er is veel documentatie voor Booronderzoek (BHR). Waar kunt u dan het best beginnen en wat is voor u van belang om te weten? Dat is afhankelijk van uw rol en expertise in de keten. Niet iedereen in de keten hoeft van alles op de hoogte te zijn, als we het gezamenlijk maar goed snappen. Lees hier meer over op de website.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Ook zorgen de medewerkers voor het oplossen van uw problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

 • BRO Productomgeving is een bibliotheek met relevante documentatie voor de systemen en onderliggende registratieobjecten van de BRO.  U kunt hier de volgende informatie te vinden:
  • Documenten per registratieobject, zoals catalogus, storymap en uitgiftehandboek
  • Praktische informatie voor BRO-gebruikers
  • Technische informatie voor softwareleveranciers
  • Een overzicht van alle binnengekomen wijzigingsverzoeken
 • De BROadcasts zijn weer aangevuld met interessante podcasts en programma's over de wereld onder onze voeten. Kijk en luister mee!

BRO Ketendag 29 juli

Tijdens de maandelijkse Ketendag kunt u helpen bij het maken van de BRO. Hier demonstreren de BRO teams de  technische resultaten over de afgelopen vier weken. De dag staat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende Ketendag staat gepland op donderdag 29 juli. U bent van harte welkom! Informatie over deze dag en de mogelijkheid om u aan te melden volgt zo snel mogelijk.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.