Kamerbrief voortgang BRO en bodemverontreiniging

Gepubliceerd 15 juni 2021

Minister Ollongren meldt in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook neemt de minister het advies van de Stuurgroep BRO over om informatie over bodemverontreinigingen op te nemen in de Basisregistratie Ondergrond. Er moet dan nog wel besluitvorming plaatsvinden over financiering en uitbreiding van de BRO. De minister wil dat graag dit jaar nog in gang zetten. Het is de bedoeling dat de realisatie van deze uitbreiding van de BRO naadloos aansluit op de voltooiing van het lopende programma in 2022.

Bodemverontreinigingen in de BRO

Het Programmabureau BRO heeft onderzoek laten uitvoeren naar het opnemen van bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond. Dit gebeurde naar aanleiding van de gewijzigde motie van de Tweede Kamerleden Ronnes en Van Gerven uit 2018. De belangrijkste conclusie in het Eindrapport Vervolgonderzoek Milieugygiënische Bodemkwaliteitsgegevens in de BRO is dat ontsluiting van de gegevens in een centrale voorziening, zoals de BRO, significante meerwaarde heeft. Er is ook een breed draagvlak voor en het maatschappelijk belang is onmiskenbaar hoog.

De minister vindt een groeimodel de beste aanpak om tot een gedegen registratie te komen. De eerste stap daarin is het verzamelen van nieuw ontstane milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens, gevolgd door het verzamelen van bestaande digitaal beschikbare datasets. Deze bieden samen een volledig inzicht in de omvang en aard van milieuhygiënisch relevante locaties. Een doorgroei naar een derde en vierde stap kan te zijner tijd worden onderzocht.

Voortgang BRO

Het programma BRO loopt op koers. Tranches 1 tot en met 3 zijn afgerond. Tranche 4 wordt deels op 1 januari 2022 en deels op 1 juli 2022 ingevoerd. In totaal zullen er dan 23 registratieobjecten zijn gerealiseerd en zal het Programma BRO volgens planning zijn voltooid. Het structurele beheer zal dan, zoals voorzien, worden overgedragen aan TNO, de beheerder van de Landelijke Voorziening BRO.

De minister laat onderzoeken of en hoe de kring van bronhouders verbreed kan worden met niet-bestuursorganen, zoals waterbedrijven en netbeheerders. Opname van deze gegevens zou de gebruiksmogelijkheden van de BRO voor bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en waterproblematiek sterk vergroten.

Ook wil de minister laten onderzoeken of standaarden die voor BRO-gegevens gelden, kunnen worden ingezet voor de relevante gegevens binnen de Omgevingswet. Dan zouden die gegevens vrijwel automatisch vanuit de systemen van de Omgevingswet aan de BRO kunnen worden doorgeleverd.

Een basisregistratie moet natuurlijk ook gebruikt worden: de BRO is steeds bekender aan het worden. Het aantal verstrekkingen van gegevens het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Met name de services via webkanalen BROloket en PDOK zijn bijzonder populair: zo worden via PDOK (dataserviceplatform bij het Kadaster) 500.000 tot 700.000 keer per jaar gegevens opgevraagd door geo-professionals. Maar het aantal potentiële gebruikers is nog veel hoger. Daarom blijft het Programmabureau veel aandacht geven aan bewustwording over de mogelijke toepassingen via praktijkvoorbeelden en in communicatie met gebruikers.

Download Kamerbrief BRO (pdf, 324 kB)