Nieuw: Handreiking aanleveren

Gepubliceerd 29 juni 2021

Voor iedereen die aan de slag gaat met de BRO, is vanaf 1 juli a.s. een handreiking voor het aanleveren van gegevens beschikbaar. In deze handreiking zijn de transacties beschreven die generiek gelden voor het aanleveren van gegevens aan de BRO. Het is een eerste versie en het programma BRO hoort graag wat u ervan vindt.

De Handreiking Aanleveren BRO-gegevens moet met name voor softwareontwikkelaars gaan werken als een centrale gids. Het is de bedoeling om in de toekomst de berichtencatalogi aan te laten sluiten op deze handreiking.

Uw reactie is welkom!

Het is een eerste versie, dus heeft u tips om het document te verbeteren, dan horen we het graag zodat we die mee kunnen nemen bij de update. U kunt uw feedback doorgeven via het contactformulier.