Migratie historische gegevens grondwatermonitoring op stoom

Gepubliceerd 29 juni 2021

Een substantieel deel van de historische monitoringputten is overgezet van DINO naar de BRO. Het gaat met name om putten waarin nog actief wordt gemeten. Met de migratie van putten kon ook een goede start worden gemaakt met het uitleveren van de vele historische grondwaterstandsgegevens uit DINO aan bronhouders. Dit is mede te danken aan de Taskforce Migratie, een samenwerking tussen het Ministerie van BZK, TNO, enkele leveranciers en het Provinciale Platform Meetnetbeheerders. De Taskforce beëindigt haar ondersteunende activiteiten per 1 juli 2021. Lopende migratie-acties met grote partijen worden in de komende weken nog gezamenlijk afgerond.

Bronhouders, data- en softwareleveranciers in het hele land werken al geruime tijd hard aan het registreren van historische putgegevens (GMW) in de BRO. Ook bereiden zij zich voor op de migratie van historische grondwaterstandsgegevens (GLD). De historische gegevens (die voor 2021 zijn ingewonnen) zitten nog in DINO, de voorloper van de BRO. Een groot deel daarvan kan worden omgezet naar IMBRO/A-gegevens en worden gemigreerd naar de BRO. Met name de provincies en enkele grotere partijen zoals Rijkswaterstaat werden daarbij ondersteund door de BRO Taskforce Migratie.

Intussen hebben de provincies gezamenlijk ruim 66% van hun putten uit DINO in de BRO staan, en gemeenten ruim 64%. Rijkswaterstaat is al helemaal klaar.

Waardevol

De monitoringgegevens (grondwaterstandsreeksen en grondwaterkwaliteitsgegevens) zijn van steeds groter belang bij het oplossen van vraagstukken rond klimaatadaptatie, bouw en energietransitie. De Taskforce is daarom, parallel aan de puttenmigratie, ook aan de slag gegaan met het leveren van alle grondwaterstandsgegevens uit DINO aan bronhouders die zelf willen beginnen met de migratie. Met name provincies die de migratie van hun historische putten nagenoeg of geheel hebben afgerond, hebben in de afgelopen maanden de actueel in DINO aanwezige gegevenssets per put en monitoringbuis ontvangen.

Aanleveren

Bronhouders kunnen kiezen om:

  • zelf meetgegevens gegevens aan de BRO te leveren, eventueel na een kwaliteits-upgrade
  • deze gegevens ‘as is’ via TNO aan de BRO laten leveren.

Voorwaarde voor de tweede optie is wel dat ook de putten via TNO in de BRO zijn geregistreerd. Eventuele kwaliteits-upgrades kunnen dan alsnog – maar achteraf - met behulp van aanvullingen en correcties in de BRO worden opgelost.

Momenteel is TNO aan de slag met het ontwikkelen van conversiesoftware en -tooling om de grondwaterstanden vanuit DINO naar de BRO te kunnen converteren met behulp van xml-berichten. Naar verwachting kunnen hiermee vlak na deze zomer ketentesten worden uitgevoerd. De Provincie Zeeland is in beeld als kandidaat voor zo’n ketentest, ofwel praktijkproef, om daadwerkelijk historische GLD’s naar de BRO te converteren.

Vragen?

Uiteraard kunnen alle bronhouders en andere stakeholders met vragen over de migratie van GMW en GLD terecht bij de BRO Servicedesk. Daaraan gekoppeld blijft voorlopig (beperkte) capaciteit bij TNO beschikbaar om migratie van grondwatermonitoringgegevens vanuit DINO naar de BRO te ondersteunen.