Bronhouder

Wie zijn bronhouder?

Een bronhouder is een bij wet aangewezen organisatie die verantwoordelijk is voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke gegevens in een basisregistratie en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens. Een bronhouder is ook verplicht afnemer van deze gegeven. Zie ook de 4 plichten die voortvloeien uit de Wet Bro.

Het bronhouderschap ligt altijd bij bestuursorganen: gemeenten, provincies en waterschappen en rijksorganisaties als Rijkswaterstaat en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Bij samenwerkingen is het misschien niet direct duidelijk bij wie de leveringsplicht ligt, bekijk dan deze voorbeelden. Drinkwaterleveranciers, omgevingsdiensten/RUD's en organisaties als Staatsbosbeheer zijn geen bronhouder. Zij kunnen wel door de bronhouder gemachtigd worden om gegevens bij de BRO aan te leveren in de rol van dataleverancier.

Dankzij uw inzet om ondergrondgegevens te registreren in de BRO, kunnen gegevens weer door anderen worden gebruikt. Dat scheelt kosten voor onderzoek. De gegevens van de BRO zijn bovendien allemaal op dezelfde manier gestandaardiseerd. Het is daardoor makkelijker om die gegevens uit te wisselen en te combineren met andere gegevens.

Welke gegevens

Stapsgewijs wordt de BRO ontwikkeld. Lees bij gegevens (ook wel registratieobjecten) wat in de BRO komt. Voor elk registratieobject wordt een catalogus ontwikkeld, waarin staat waar alle gegevens aan moeten voldoen. Dit zijn de standaarden voor de BRO.

Planning

Bekijk bij planning hoe ver we zijn en of al kunt starten met de voorbereidingen of zelfs al verplicht bent om de gegevens aan te leveren.

BRO-coördinator

Iedere organisatie die als bronhouder de wettelijke taak heeft om gegevens aan de BRO te leveren, wijst in principe één persoon aan als aanspreekpunt voor de BRO. Deze coördinator leidt de invoering van de wet Bro binnen de organisatie in goede banen. Hij/zij heeft overzicht over het genereren en het gebruiken van ondergrondgegevens in alle bedrijfsprocessen. Hij/zij bewaakt de leveringen aan de Landelijke Voorziening en de afhandeling van de terugmeldingen.

Voor deze functie is een functiebeschrijving BRO-coördinator beschikbaar. De functie is niet zozeer inhoudelijk (die kennis zit bij de vak afdelingen) maar bestaat vooral uit coördineren en monitoren. Ter ondersteuning zou de coördinator een BRO-team kunnen formeren van vertegenwoordigers van organisatie-eenheden die een relatie met de BRO (levering, gebruik) hebben.

Aan de slag met producten en hulpmiddelen

Bij producten en hulpmiddelen voor het aanleveren van gegevens hebben we alle praktische tips en tools voor bronhouders en gegevensleveranciers op een rij gezet. Daar leest u allereerst meer over het Bronhouderportaal, want of u nu gegevensleverancier of bronhouder bent, voor het aanleveren van gegevens moet u gebruikmaken van het Bronhouderportaal.

Als u het aanleveren van gegevens uitbesteedt

Zorg dat u uw gegevensleverancier gemachtigd heeft in het Bronhouderportaal. Uw gegevensleverancier kan dan daar de gegevens voor u klaarzetten. U kunt dat contractueel vastleggen. Wijs uw gegevensleverancier ook op de informatie op deze site speciaal voor gegevensleveranciers.

Als u bronhouder én gegevensleverancier bent

Levert u als bronhouder zelf de gegevens aan in het Bronhouderportaal? Dus maakt u de gegevensbestanden, lees dan de uitleg over het registratieobject waarvoor u gegevens wilt aanleveren en volg daarna de instructie.

Checklist implementatie BRO

Download hier de checklist voor de implementatie van de BRO in uw organisatie.

Handige links

Maak kennis met de BRO

Beginnen met de BRO

Gaat u als bronhouder beginnen met de BRO? Bekijk de BRO in vogelvlucht als korte introductie van de BRO.

Aanleveren aan de BRO

Bronhouderportaal

Aan de slag? Maak gebruik van de producten en hulpmiddelen voor het aanleveren van gegevens.

Opvragen BRO-gegevens

Landelijke Voorziening

Wilt u gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond opvragen? Dat kan! We bieden hiervoor verschillende producten aan.