Bodemenergie

Met de energietransitie is Nederland op zoek naar nieuwe bronnen. In de ondergrond ligt een enorm energiepotentieel: geothermische energie. Geothermische energie heeft een groot voordeel ten opzichte van wind-, water- en zonne-energie: het is niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Er is een groot aantal technieken om deze bron van  energie te kunnen gebruiken: WKO, OBES, geothermie. Die leggen allemaal hun beslag op de ondergrond. Maar belangrijker: voor veel technieken is het cruciaal de geologie van de ondergrond te kennen. En om zorgvuldig om te gaan met afdichtingen en grondwater. Die kant is onderbelicht en vraagt jouw aandacht en expertise bij beleid, beheer en aanleg.

Basisinformatie