Bronhouder

Welke organisaties zijn bronhouder?

Een bronhouder is een bij wet aangewezen organisatie die verantwoordelijk is voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke gegevens in een basisregistratie en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens. Een bronhouder is ook verplicht afnemer van deze gegevens. Zie ook de 4 plichten die voortvloeien uit de Wet Bro.

Het bronhouderschap ligt meestal bij bestuursorganen: gemeenten, provincies en waterschappen en rijksorganisaties als Rijkswaterstaat en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), maar ook bij zelfstandige bestuursorganen als Staatsbosbeheer. Bij samenwerkingen is het misschien niet direct duidelijk bij wie de leveringsplicht ligt, bekijk dan deze voorbeelden. Drinkwaterleveranciers en bijvoorbeeld omgevingsdiensten/RUD's zijn geen bronhouder. Zij kunnen wel door de bronhouder gemachtigd worden om gegevens bij de BRO aan te leveren in de rol van gegevensleverancier.

BRO-coördinator

Iedere organisatie die als bronhouder de wettelijke taak heeft om gegevens aan de BRO te leveren, wijst in principe 1 persoon aan als aanspreekpunt voor de BRO. Deze coördinator leidt de invoering van de wet Bro binnen de organisatie in goede banen. Hij/zij heeft overzicht over het genereren en het gebruiken van ondergrondgegevens in alle bedrijfsprocessen. Hij/zij bewaakt de leveringen aan de Landelijke Voorziening en de afhandeling van de terugmeldingen.

Voor deze functie is een functiebeschrijving BRO-coördinator beschikbaar. De functie is niet zozeer inhoudelijk (die kennis zit bij de vakafdelingen) maar bestaat vooral uit coördineren en monitoren. Ter ondersteuning zou de coördinator een BRO-team kunnen samenstellen met vertegenwoordigers van organisatie-eenheden die een relatie met de BRO (levering, gebruik) hebben.

Welke gegevens en modellen

Lees bij gegevens (ook wel registratieobjecten) wat in de BRO zit. Per registratieobject kun je aanvullende informatie lezen met verdere uitleg en documentatie. In deze VKA procesanalyse  vind je een indicatie van werkprocessen waarbij ondergrondgegevens uit 1 of meer BRO-domeinen nodig zijn.

Planning

Bekijk bij planning wat al in de BRO zit en waarvoor je verplicht bent om de gegevens aan te leveren en te gebruiken.

Als je het aanleveren van gegevens uitbesteedt

Besteed je het aanleveren van gegevens uit aan een andere organisatie? Zorg dat je die gegevensleverancier gemachtigd hebt in het Bronhouderportaal. Jouw gegevensleverancier kan dan daar de gegevens voor je klaarzetten. Je kunt dat contractueel vastleggen. Wijs jouw gegevensleverancier ook op de informatie op deze site speciaal voor gegevensleveranciers.

Als jouw organisatie bronhouder én gegevensleverancier is

Besteed je het aanleveren niet uit en levert jouw organisatie als bronhouder dus zelf de gegevens aan in het Bronhouderportaal? Lees dan de uitleg en aanvullende informatie bij registratieobject waarvoor je gegevens wilt aanleveren. Vervolgens kan jouw softwareontwikkelaar of IT-specialist aan de slag met de instructie voor het aanleveren van gegevens. Of informeer in jouw branche of al software beschikbaar is.

Aan de slag met producten en hulpmiddelen

Bij producten en hulpmiddelen voor het aanleveren van gegevens hebben we alle praktische tips en tools voor bronhouders en gegevensleveranciers op een rij gezet. Daar lees je ook meer over het Bronhouderportaal, want of je nu gegevensleverancier of bronhouder bent, voor het aanleveren van gegevens moet je gebruikmaken van het Bronhouderportaal. En benut zeker ook BRO 4 BRO.

Checklist implementatie BRO

Download hier de checklist voor de implementatie van de BRO in jouw organisatie.

Storymap: modellen

Het gebruik van 2D- en 3D-modellen binnen alle overheden en sectoren neemt hand over hand toe. De BRO biedt verschillende modellen die een voorspelling van de opbouw van de ondergrond geven.  Wat moet je weten over deze modellen? Bekijk dit online kaartverhaal.

Storymap modellen

Handige links

Maak kennis met de BRO

Beginnen met de BRO

Ga je als bronhouder beginnen met de BRO? Bekijk de BRO in vogelvlucht als korte introductie van de BRO.

Aanleveren aan de BRO

Aanleveren en opnemen tegel

Aan de slag? Maak gebruik van de producten en hulpmiddelen voor het aanleveren van gegevens. Ook voor het gerbuiken van gegevens en de modellen hebben we tips.

Gebruiken BRO-gegevens

Landelijke Voorziening

Wil je gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond gebruiken? En de BRO-modellen benutten? Dat kan! We bieden hiervoor verschillende producten aan.

BRO in powerpoint

Er zijn basispresentaties gemaakt die je kunt gebruiken om de BRO uit te leggen aan collega's. Maar het is ook een goede manier om zelf snel kennis te maken met de BRO.