3D SubsurfaceViewer vernieuwd

Gepubliceerd 20 september 2023

De BRO-modellen van TNO zijn al enige tijd lokaal op je computer in 3D te bekijken en te gebruiken met de gratis 3D software SubsurfaceViewer. TNO heeft een nieuwe versie laten ontwikkelen, die onder andere een geavanceerde doorsnedetool heeft, waarmee interactief doorsneden door de 3D weergave van de modellen gemaakt kunnen worden. Een andere belangrijke vernieuwing is dat je DGM en REGIS II landelijk in 3D kunt bekijken. Daarnaast is er functionaliteit in de SubsurfaceViewer opgenomen om eigen data toe te voegen.

De ontwikkelingen rondom 3D zijn belangrijk voor het visualiseren van ondergrondgegevens en modellen. Het maakt de abstracte ondergrond toegankelijker en dat helpt bij planvorming, besluiten en beheer bij ruimtelijke vraagstukken. Zowel de SubsurfaceViewer als de BRO 3D webservices, waarvan binnenkort de eerste versie beschikbaar komt, bieden dan uitkomst.

Over de SubsurfaceViewer

In de nieuwste versie van de SubsurfaceViewer kun je de BRO-modellen DGM en REGIS II nu geheel in 3D bekijken en analyseren. Dit is een mooie aanvulling op de afzonderlijke kaartbladen, waarmee alleen modelblokken van 20 x 25 km bekeken kunnen worden. Met kaartbeelden, (synthetische) boringen, profielen en een volledige 3D weergave geeft de viewer inzicht in de geometrie en eigenschappen van de Nederlandse ondergrond. Daarnaast is het mogelijk om eigen data toe te voegen, in samenhang met de modeldata te bekijken, en op te slaan op je eigen systeem. Ook de doorsnede- en selectietools binnen de SubsurfaceViewer zijn verder uitgebreid waardoor er nu een nog beter inzicht in de ondergrondmodellen verkregen kan worden.

De nieuwe versie van de SubsurfaceViewer gebruiken? Ga dan naar BROloket en download het model DGM, REGIS II of GeoTOP via de cloud-download button in het rechtermenu.

3D-view van GeoTOP in SubsurfaceViewer waarin met de doorsnedetool een schuine aansnede is gemaakt.
Het landsdekkende model REGIS II in de SubsurfaceViewer

Het verschil met BRO 3D services

Naast software waarmee gebruikers de modellen op hun eigen computer kunnen visualiseren, kunnen BRO-modellen straks ook via BRO 3D webservices in een eigen GIS-omgeving gebruikt worden. TNO werkt daar samen met ESRI aan. Belangrijk verschil tussen de SubsurfaceViewer en de BRO 3D webservices is je dat je met de BRO 3D webservices je BRO-gegevens ophaalt uit de cloud en op eenvoudige wijze importeert in je eigen GIS-software omgeving.

Wil je hierover meer weten? Volg dan de ontwikkelingen op de projectpagina van de BRO 3D webservices.