BRO Nieuwsbrief januari

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Interview: Strijd tegen droogte vraagt om veel data en samenwerking
 • Nieuwe storymap over duurzaam (her)gebruik van grond
 • Per 1 maart: Versie 1 REST interface Bronhouderportaal uitgeschakeld
 • Terugblik: BRO in gesprek met waterschappen
 • BRO'tje 8 februari: Hoe haal je meer uit het Bronhouderportaal?

Strijd tegen de droogte vraagt om veel data en samenwerking

BRO nieuwsbrief

Met alle neerslag van de afgelopen maanden zou je het bijna vergeten, maar sommige delen van ons land hebben een serieus droogteprobleem. Noord-Brabant bijvoorbeeld. Provincie, waterschappen, gemeenten en waterbedrijven werken daarom nauw samen aan oplossingen. Reden voor waterschap Aa en Maas om kennis over het bodemsysteem te vergroten met behulp van data en modellen. Zij riepen daarbij de hulp in van Wageningen Environmental Research.

BRO in gesprek met waterschappen Utrecht en Gelderland

2

De BRO blijft in ontwikkeling en het is enorm nuttig om kennis te delen en elkaar bij te praten. Daarom organiseerde het BRO-team onder de titel ‘BRO Regioronde’ een bijeenkomst met vier waterschappen uit Utrecht en Gelderland plus de provincie Gelderland. Bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn ontmoette iedereen elkaar op 25 januari 2024 om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en te beantwoorden en hun netwerk te vergroten.

Duurzaam (her)gebruik van grond

3

Het is om allerlei redenen belangrijk om op een intelligente manier om te gaan met onze grond. Want zand en klei zijn schaars. En we willen met elkaar de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof terugdringen. Met name bij grondverzet liggen er kansen om grote stappen te zetten. Gegevens over Milieukwaliteit uit grondonderzoeken nemen toe en komen binnenkort ook in de BRO. Hoog tijd dus om gegevens over Milieukwaliteit uit grondonderzoeken in te zetten voor datagedreven werken aan duurzaam gebruik en hergebruik van grond. Hierover is een storymap gemaakt. Kijk ook het webinar terug.

Per 1 maart: Versie 1 REST interface Bronhouderportaal uitgeschakeld

bronhouderportaal (1)

Per 1 maart zet het BRO-team bij TNO Versie 1 van de REST interface van het Bronhouderportaal uit. Iedereen die data aanlevert aan de BRO, kan dan via deze versie geen gegevens meer aanleveren of valideren. Versie 2 staat al langer voor je klaar. Deze versie biedt functioneel meer mogelijkheden. Er is dus actie vereist als je Versie 2 nog niet gebruikt.

Kamerbrief voortgang BRO

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer in een brief over een aantal onderwerpen rond de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De minister gaat in op de status van het beheer van de bestaande Landelijke Voorziening BRO, de evaluatie van de Wet Bro en de uitbreiding van de BRO met informatie over milieukwaliteit.

Overzetten historische grondwatergegevens uit DINO

1

De migratie van historische grondwatergegevens uit DINO, de voorloper van de BRO, verloopt voorspoedig. Deze informatie is heel waardevol, onder meer voor het opstellen van historische reeksen. Het BRO-team bij TNO helpt dit jaar gemeenten met het overzetten van data uit DINO. Veel bronhouders zijn zelf al aan de slag. Kortgeleden heeft Rijkswaterstaat de BRO in één klap gevuld met ruim 8.000 brondocumenten uit DINO.

Resultaten Q4 en planning Q1

De teams van de BRO-keten hebben hun werk voor het eerste kwartaal van 2023 gepland. Onder meer Milieukwaliteit en de Grondwatermonitoringsput staan op de agenda. Er zijn in het vierde kwartaal van 2023 ook interessante zaken opgeleverd zoals een vernieuwde versie van het BROloket in betaversie en het gereedkomen van het registratieobject geologisch booronderzoek.

BRO'tje 8 februari: Hoe haal je meer uit het Bronhouderportaal?

5

Op 8 februari verzorgt Megan Wouters van het BRO-team bij TNO van 9.00 tot 10.00 uur een uitgebreide rondleiding door het Bronhouderportaal. Er zitten veel mogelijkheden in het Bronhouderportaal die mogelijk nog niet iedereen kent. De afgelopen tijd zijn ook veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Dit heeft te maken met veiligheid, maar er zijn ook wensen van gebruikers gerealiseerd. Megan laat zien hoe het werkt en waar je op moet letten.

29 februari: BIS-symposium van WENR

Wageningen Environmental Research (WENR) nodigt je graag uit voor hun jaarlijkse BIS-symposium op 29 februari. Thema dit jaar is ‘Actuele bodeminformatie voor een leefbaar landschap’. WENR praat je bij over de laatste ontwikkelingen. Ben je erbij?

Mailing toestemming gebruik gegevens

6

Graag breiden we onze BRO-community verder uit en leren je beter kennen. Daarom hebben we al onze contacten een mail gestuurd met de vraag een formulier in te vullen. Reageren kan tot donderdag 15 februari. Met actuele informatie over jouw wensen, kunnen we samen bouwen aan de Basisregistratie Ondergrond. Alvast hartelijk dank voor het invullen van het formulier.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Ik ben beleidsmaker/projectleider. Wat moet ik weten over de BRO?

De Wet Bro brengt 4 plichten met zich mee. Ook jij moet daarmee aan de slag bij beleidsontwikkeling, beheer en onderhoud of in jouw project. Je kunt kansen benutten door eerder gegevens over de ondergrond en de ondergrondmodellen bij plannen te betrekken. Mogelijk verzamel je ook nieuwe gegevens en ben je gegevensleverancier namens een bronhouder. Betrek als beleidsmaker of projectleider de ondergrond in je denken en doen. Alle tips hebben we voor je verzameld op 1 pagina voor beleidsmakers/projectleiders.

2. Is het effect van de regenbui van gisteren op de  grondwaterstand, vandaag al te zien in de BRO?

Grondwaterstanden moeten ‘zo snel als mogelijk na het meten’ geregistreerd worden in de BRO en uiterlijk binnen 20 werkdagen. Bij hoogfrequente metingen en gebruik van telemetrie is het de bedoeling dat de metingen zelfs dagelijks geregistreerd worden. Dus ja, als op een bepaalde locatie via telemetrie wordt gemeten, dan zou je het effect van de regenbui van gisteren vandaag al in de BRO kunnen zien in de vorm van een verhoogde grondwaterstand. Lees meer hierover in het uitgebreide antwoord .

3. Zijn de gegevens van de BRO meegenomen in de Omgevingswet?

Ja en nee. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet voegt oude wetten samen en bevat alle regels over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. De Wet Bro zit daar niet in. Wel levert de BRO hoogwaardige informatie voor gemeenten en bijvoorbeeld provincies voor hun omgevingsvisie. De bodem en ondergrond is immers onmisbaar bij maatschappelijke opgaven. Lees meer hierover in het uitgebreide antwoord.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

 • ons 'zusterprogramma' Zicht op Nederland - Datafundament ook webinars organiseert? Onlangs vertelde de gemeente Den Haag over de brug van BIM naar de digital twin. Ook voor BRO'ers heel interessant natuurlijk.
 • je in 6 stappen een start kunt maken om ‘Water en bodem sturend’ in de praktijk te brengen?
 • we veel reacties uit de publieke consultatie hebben verwerkt in de nieuwe standaard voor Milieuhygiënisch Bodemonderzoek?
 • er test- en trainingsfaciliteiten zijn bij het Digital Experience Center om aan de slag te gaan met innovaties voor de gebouwde omgeving?

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse (online) bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze bijeenkomsten!

Op de kalender in februari:

 • 8 februari: BRO'tje
 • 15 februari: Sprintreview Milieukwaliteit
 • 29 februari: Symposium Bodemkundig Informatiesysteem Nederland

Volg jij ons al op LinkedIn?

Ontwerp zonder titel (15)

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.