29 februari: BIS-symposium van WENR

Gepubliceerd 29 januari 2024

Wageningen Environmental Research (WENR) nodigt je graag uit voor hun jaarlijkse BIS-symposium op 29 februari. Thema dit jaar is ‘Actuele bodeminformatie voor een leefbaar landschap’. WENR praat je bij over de laatste ontwikkelingen.

  • Wil je meer weten over een nieuwe aanpak voor het actueel houden van basiskaarten van het bodem-watersysteem?
  • Ben je geïnteresseerd in hoe belangrijk aardkundig waardevolle gebieden zijn voor een inrichting van Nederland die past bij het water- en bodemsysteem?
  • Hoor je graag meer over een nieuwe campagne voor de monitoring van bodemkoolstof en bodemkwaliteit in Nederland en Europa?

Kom dan naar Wageningen op donderdagmiddag 29 februari!

WENR verzamelt en bewerkt bodeminformatie in het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland en ontsluit deze informatie voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Lees meer & aanmelden