Overzetten historische grondwatergegevens uit DINO

Gepubliceerd 21 december 2023

De migratie van historische grondwatergegevens uit DINO, de voorloper van de BRO, verloopt voorspoedig. Deze informatie is heel waardevol, onder meer voor het opstellen van historische reeksen. Het BRO-team bij TNO helpt dit jaar gemeenten met het overzetten van data uit DINO. Veel bronhouders zijn zelf al aan de slag. Kortgeleden heeft Rijkswaterstaat de BRO in één klap gevuld met ruim 8.000 brondocumenten uit DINO.

Het is al een aantal jaar voor bronhouders wettelijk verplicht om naast de grondwatermonitoringputten, ook de grondwatermonitoringgegevens bij de BRO aan te leveren. Het gaat dan om grondwaterstanden en -kwaliteit. De historische gegevens (die vóór 2021 zijn ingewonnen) zitten nog in DINO, de voorloper van de BRO. Een groot deel daarvan kan worden omgezet naar het vereiste formaat IMBRO/A en gemigreerd worden naar de BRO. Deze informatie is heel waardevol. Verder geldt natuurlijk: hoe meer gegevens in de BRO, hoe meer we weten over de Nederlandse ondergrond.

Rijkswaterstaat

RWS behoort tot de grote bronhouders in de BRO, ook als het gaat om grondwatermonitoringputten. Registratie van de gegevens van RWS voegt dus veel toe aan onze data en kennis over de ondergrond van Nederland.

De levering van de gegevens aan de BRO is gedaan met behulp van de QC-Wizard. Provincies en RWS ontwikkelden deze softwaretool in samenwerking. De tool controleert en verbetert de kwaliteit van grondwatergegevens. De wizard levert ongeveer 1.286 geleverde brondocument per uur (8.336 in totaal). Leveren via de Wizard is nu eenvoudig en verloopt ‘met een druk op de knop’. Dit betekent dat de registratiegeschiedenis in de brondata vastgelegd wordt door de Wizard, en dat deze zelf regelt dat alle typen brondocumenten in de juiste volgorde en op de juiste manier aangeleverd worden aan de BRO.

De gegevens die nu zijn geleverd worden later verder beoordeeld en waar nodig verbeterd zullen worden. Dan krijgen ze ook een definitief kwaliteitsoordeel. De registratie van de grondwaterdata van RWS kan als voorbeeld dienen voor andere bronhouders. Het toont aan dat het mogelijk is om grote hoeveelheden grondwatergegevens snel en efficiënt aan de BRO te leveren, om vervolgens samen te werken bij beoordeling en verbetering van de kwaliteit daarvan.

Screendump van de QC-Wizard, bij het opstarten van de BRO-leveringen
Figuur 1: Screendump van de QC-Wizard, bij het opstarten van BRO-leveringen.