BRO-resultaten Q4 en BRO-planning Q1

Gepubliceerd 30 januari 2024

De teams van de BRO-keten hebben hun werk voor het eerste kwartaal van 2023 gepland. We geven je graag een kort overzicht van wat er in het laatste kwartaal van 2023 is opgeleverd. En we vertellen wat de komende maanden op de planning staat.

Geologisch booronderzoek is sinds 1 januari gereed. Dat wil zeggen dat deze booronderzoeken kunnen worden aangeleverd aan de BRO en daarna beschikbaar worden voor afnemers van de BRO. In de loop van komende maanden volgt hierover meer info.

TNO gaat daarnaast aan de slag om historische gegevens van DINO over te zetten naar de BRO. In het komende kwartaal zal hiervoor de zogeheten migratietooling worden afgerond. Daarna zal de migratie van historische data worden gestart, per subset. De komende tijd zal dus stap voor stap meer data van Geologisch booronderzoek via bijvoorbeeld BROloket te bekijken (en te downloaden) zijn. Denk je dat je ook deze gegevens produceert en dus moet aanleveren aan de BRO? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.

Een andere bereikte mijlpaal van Q4 is de verbeteringen die zijn gedaan aan BROloket. Je kunt alvast een kijkje nemen in het vernieuwde BROloket via de bèta-omgeving. In het eerste kwartaal van 2024 gaat deze versie live. De bèta-omgeving blijft daarna actief om toekomstige verbeteringen te toetsen. Dat doen we graag samen met jou. Wil je jouw ervaringen met ons delen? Laat het ons weten.

Hier werken we nu aan

We werken Agile en samen met de teams plannen we op basis van de door BRO-programmanagers aangegeven prioriteiten de acties voor het nieuwe kwartaal. Deze prioriteiten komen voort uit de roadmap uit het jaarplan van de BRO. Hieronder lees je waar we de komende periode met name aan werken.

Milieukwaliteit: ter voorbereiding van inwerkingtreding op 1 januari 2025 focussen we in Q1 op de ketentest Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD), in eerste instantie gaat het om de archiefgegevens (versie 1.0). Ondertussen werken we verder aan de gegevensstandaarden met als doel dat eind van het kwartaal de catalogi gereed zijn voor een publieke consultatie. Voor Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) gaat het dan om versie 1.1 waarin actuele onderzoeksgegevens zijn toegevoegd, en het registratieobject Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD), versie 1.0. Beide zullen per 1 januari 2025 wettelijk ingaan.

Grondwatermonitoringput: afgelopen kwartaal is de koppeling met booronderzoeken en opname van ‘niet-openbare gegevens’ vastgelegd in de aangepaste catalogus versie 1.1, die in publieke consultatie heeft gelegen. Daarnaast zijn hierin ook een tiental wijzigingsverzoeken meegenomen. Komend kwartaal passen we het technisch ontwerp van de services daarop aan. Doel is om de nieuwe versie per 1 juli 2024 in te lagen gaan.

Er gebeurt nog veel meer

Wat we hier hebben uitgelicht zijn een paar highlights. Er is nog veel meer gebeurd. Zo zijn een aantal specifieke wensen van gebruikers omgezet naar nieuwe functionaliteit. Deze gerealiseerde en nog openstaande wijzigingsverzoeken kun je in de BRO Productomgeving bekijken. En wil je meer weten: bekijk de releasenotes.


Doe mee

We hechten veel waarde aan jouw kennis, mening en inbreng. Ga naar onze pagina over Ketendemo's, reviewsessies en andere bijeenkomsten en kijk wat voor jou interessant is en meld je aan.