Reacties op catalogus Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) verwerkt

Gepubliceerd 10 november 2023

Afgelopen zomer vond de publieke consultatie van de catalogus voor het milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) onder IMBRO/A plaats. Er is een groot aantal reacties binnengekomen en dat getuigt van grote betrokkenheid. Daar zijn we blij mee. Alle binnengekomen reacties zijn inmiddels beoordeeld en waar nodig verwerkt in een nieuwe versie van de gegevenscatalogus. Deze versie doorloopt komende maanden het proces om de catalogus vast te stellen en wettelijk te verankeren.

Vanuit meer dan 30 organisaties zijn meer dan 300 punten ingebracht via de publieke consultatie. Al deze punten zijn inmiddels nagelopen, beantwoord en waar mogelijk en wenselijk verwerkt. Op verschillende onderdelen hebben we de catalogus met deze feedback kunnen verbeteren. Een aantal suggesties zullen we bij het opstellen van de catalogus SAD onder IMBRO nader tegen het licht houden. Ook hebben we een aantal ingebrachte wensen niet kunnen honoreren, omdat deze niet aansluiten op de huidige registraties die voor IMBRO/A de basis vormen. We willen immers niet met terugwerkende kracht eisen stellen aan reeds bestaande data.

Aangepaste catalogus en overzicht reacties

De nieuwe catalogus en het overzicht van de reacties kunt je vinden op de BRO-productomgeving.

De catalogus versie 0.99 ligt de komende maanden voor ter vaststelling. Ook het bouwteam gaat hiermee aan de slag. De formele inwerkingtreding van SAD IMBRO/A is voorzien op 1 juli 2024.


BRO'tje

We organiseren een webinar op 14 december over wat je nu al kunt voorbereiden om aan de slag te kunnen gaan met SAD: BRO'tje Aan de slag met Milieuhygiënisch booronderzoek.