BRO nieuwsbrief september

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Amsterdamse Underground Challenge voor studenten
  • RWS digitaliseert 35 kilometer aan historische boringen
  • Bronhouderportaal verbeterd: 210 miljoen metingen
  • Koning bezoekt ‘BRO’-locatie groene waterstof op de Noordzee
  • BRO-workshops op SIKB-congres

Underground Challenge Amsterdam

Drie studenten van de opleiding Built Environment aan de Hogeschool Utrecht lieten zich uitdagen in een BRO Underground Challenge van de gemeente Amsterdam. Zij keken met een frisse blik naar mogelijkheden om milieukwaliteit van bodem en ondergrond te visualiseren in 3D. Tom Blokland, Tristan Dekker en Pepijn Rietvelt presenteerden hun bevindingen aan een groep experts. Conclusie: 3D helpt om gecompliceerde opgaven beter in beeld te brengen en beslissingen te nemen, maar er is werk aan de winkel om de visualisaties nauwkeuriger te krijgen.

RWS digitaliseert 35 kilometer aan historische boringen

De gegevens in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) komen niet alleen uit actuele booronderzoeken, maar ook uit het (verre) papieren verleden. In opdracht van RWS heeft TNO de gegevens van 1.459 booronderzoeken uit de periode van 1900 tot nu omgezet in digitale data. Waardevolle geologische data zijn zo beschikbaar voor iedereen. De verwachting is dat deze gegevens vanaf medio 2023 ook beschikbaar zijn in de BRO. Een mooi voorbeeld voor andere bronhouders.

Bronhouderportaal verbeterd: Grote leveringen grondwaterstanden nu mogelijk

screenshot grondwaterstand reent

Sinds vorige week is een aantal verbeteringen bij het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening doorgevoerd, waardoor de verwerking van leveringen sneller verloopt. Momenteel zijn er al zo’n 210 miljoen grondwaterstandmetingen geregistreerd in de BRO. De grafiek laat een analyse zien van nieuwe grondwaterstanden. Daarop is goed te zien hoe de grondwaterstand is gedaald afgelopen maanden.

Koning bezoekt ‘BRO’-locatie groene waterstof op de Noordzee

Zijne Majesteit de Koning bezocht donderdag 25 augustus diverse locaties op de Noordzee waar wordt gewerkt aan de toekomst van het energiesysteem. Hier wordt geëxperimenteerd met wind, zon en groene waterstof. Hij nam onder andere een kijkje bij PosHydon, een platform waar groene waterstof wordt geproduceerd. In 2021 heeft de BRO de ondergrond van de Noordzee rondom dit platform in beeld gebracht om het onderwerp ‘Hergebruik en ontmanteling van de bestaande olie- en gasinfrastructuur’ toegankelijk te maken. In de ontwikkeling en het transport van nieuwe duurzame energie, zowel op de Noordzee als op land, speelt de ondergrond een rol - en daarmee ook de BRO.

Gerealiseerde gebruikersverzoeken

Ook in het afgelopen kwartaal hebben we weer wensen voor de BRO gerealiseerd. We hebben 8 geaccepteerde verzoeken doorgevoerd. In totaal zijn er inmiddels 42 verzoeken uitgevoerd en er staan er nog 80 op onze backlog. Dit proces is onderdeel van het beheer van de BRO-systemen, waarbij gebruikers wijzigingsverzoeken kunnen indienen.

Gepland onderhoud

De Geologische Dienst Nederland van TNO verhuist haar servers. Daardoor kunnen de BRO-services en -functionaliteiten niet of beperkt beschikbaar zijn in weekenden en deels ook in de avonden van september en oktober. Dit onderhoud vindt plaats tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 8.00 uur en deels op andere dagen na werktijd.

Bezoek de BRO-workshops op SIKB-congres

Pictogram SIKB

Hoe verbind je jouw bubbel met die van anderen? Dat is het thema van het jaarcongres SIKB. Op donderdag 29 september ben je van harte welkom in de Maaspoort in Den Bosch om jouw bubbel te verbinden. Deel jouw kennis en ervaring en leer vakgenoten kennen en begrijpen. Na een plenaire opening zijn er twee workshoprondes. Je komt de BRO tegen in twee sessies tijdens dit congres: Milieukwaliteit in de BRO en Bodemenergie.

Kennisdag met Vlaanderen

BRO en Databank Ondergrond Vlaanderen organiseren met enige regelmaat Kennisdagen Bodem en Ondergrond. We nemen dan een hele middag om met elkaar van gedachten te wisselen over een specifiek onderwerp. Doel is om van elkaar te leren. Deze keer stond de kennisdag geheel in het teken van geotechniek.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Als er onderhoud is aan het BRO-systeem, gaan mijn gegevens dan verloren?

Heb je een levering klaargezet in het Bronhouderportaal en is er onderhoud aan het BRO-systeem? Dan blijven je gegevens bewaard. Het Bronhouderportaal heeft een wachtrij-functionaliteit waardoor ook bij verstoringen gegevens worden vastgehouden en later worden (door)geleverd naar de Landelijke Voorziening BRO.

2. Als ik gegevens van Grondwatergebruik aanlever bij het LGR, moet ik dan ook iets doen in het Bronhouderportaal?

Nee, dat hoeft niet. Voor het aanleveren van gegevens van het domein Grondwatergebruik is het Landelijk Grondwaterregister, het LGR, de preferente route. Je hoeft dan in het Bronhouderportaal verder niets te doen; ook niet als het gaat om machtigen of controleren van gegevens. De gegevens die in het LGR staan, worden binnenkort automatisch doorgeleverd naar de LV BRO.

3. Hoe kan ik aangeven of een grondwatermonitoringput is drooggevallen of overgelopen?

Bij het droogvallen of overlopen valt de gemeten waarde buiten het meetbereik van het meetapparaat. Dit wordt ook wel een ‘gecensureerde waarde’ genoemd. Het geeft aan dat de waarde van een grondwaterstand niet exact bepaald kan worden. Lees meer hierover in de catalogus van Grondwaterstandonderzoek (paragraaf 3.5.5.1).

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

  • TNO 90 jaar is?  Dat wordt gevierd met een openhuis tijdens het Weekend van Wetenschap. Op zaterdag 1 oktober zijn wij van 10 – 15 uur geopend voor het brede publiek en met name voor kinderen van 8 – 14 jaar en hun (groot)ouders. Vanaf 21 september zijn alle activiteiten te vinden op de website van het weekend van de wetenschap.
  • Het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) bestaat? Ambassadeurs verbinden bedrijfsleven, (de)centrale overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.

  • Ook het Verenigd Koninkrijk de kansen van digitalisering voor de ruimtelijke planvorming uitdraagt? Lees het rapport'A digital future for planning'.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

Donderdag 13 oktober staat het eerstvolgende BRO'tje gepland. Deze gaat over milieukwaliteit in de BRO. Je kunt je alvast aanmelden via het aanmeldformulier.

Op de kalender in september en oktober:

Volg jij ons al op LinkedIn?

BRO-linkedin

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.