Ketendag 27 oktober

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

De Ketendag is voor iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Omschrijving

Op donderdag 27 oktober staat alleen een ketendemo gepland.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens deze ketendemo BRO laten we de technische resultaten van de afgelopen periode zien. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten.

We praten jullie bij over de volgende onderwerpen:

  • Voortgang domein Grondwatergebruik: toegevoegde operaties en resultaten ketentest
  • Wijzigingen uit de standaarden
  • Overzicht laatste ontwikkelingen Bronhouderportaal
  • Wijzigingsverzoeken die verwerkt zijn in de functionaliteit van de BRO

Tot slot gaan we in op het geplande werk voor het 4e kwartaal en een doorkijkje naar 2023 aan de hand van de BRO Programma Roadmap en BRO Beheer Roadmap.

Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo was mogelijk tot en met dinsdag 25 oktober. Op de ochtend van de ketendemo is een bevestiging met de instructies om deel te nemen verstuurd.