Koning bezoekt ‘BRO’-locatie groene waterstof op de Noordzee

Gepubliceerd 23 augustus 2022

Zijne Majesteit de Koning bezocht donderdag 25 augustus diverse locaties op de Noordzee waar wordt gewerkt aan de toekomst van het energiesysteem. Hier wordt geëxperimenteerd met wind, zon en groene waterstof. Hij nam onder andere een kijkje bij PosHydon, een platform waar groene waterstof wordt geproduceerd. In 2021 heeft de BRO de ondergrond van de Noordzee rondom dit platform in beeld gebracht om het onderwerp ‘Hergebruik en ontmanteling van de bestaande olie- en gasinfrastructuur’ toegankelijk te maken. In de ontwikkeling en het transport van nieuwe duurzame energie, zowel op de Noordzee als op land, speelt de ondergrond een rol - en daarmee ook de BRO.

koning-willem-alexander-bezoekt-locaties-op-de-noordzee-voor-de-toekomst-van-energie-1
© Patrick van Katwijk

Op zo’n 13 kilometer uit de kust van Scheveningen ligt het platform Q13-A. De Koning bezoekt daar PosHYdon van Neptune Energy. TNO is hierbij betrokken als één van de partners. In deze pilot worden op een werkend productieplatform offshore wind, offshore gas en groene waterstof geïntegreerd. De groene waterstof wordt via een bestaande pijpleiding naar land getransporteerd. De lessen die hier worden geleerd, kunnen de verdere uitrol van het energiesysteem van de toekomst versnellen.

Q13a met zee
Visualisatie van platform Q13-A

Rol van de ondergrond

De ondergrond is nadrukkelijk in beeld bij energietransitie en speelt een grote rol bij het maken van beleidskeuzes voor ruimtegebruik op zee. Denk aan grootschalige ondergrondse opslag van waterstof en CO2 en aan de bouw van windmolenparken op zee. Op de Noordzee is al een omvangrijke olie- en gasinfrastructuur aanwezig. Deze is de afgelopen decennia opgebouwd voor het winnen, verwerken en transporteren van aardolie en -gas. Inmiddels staan er veel platforms die aan het einde van hun levensduur zijn en moeten worden afgebroken, en er liggen tal van gaspijpleidingen. Die kunnen nu een tweede leven krijgen.

Meer weten? Bekijk onze storymap

In 2021 maakten wij een storymap over het hergebruiken van bestaande infrastructuur op en onder de Noordzee. Ook is er een storymap over de verschillende gebruiksfuncties van de Noordzee en hoe 3D ondergrondinformatie helpt bij de afweging tussen zandwinning en windenergie voor de kust.

Nieuwsgierig geworden? Kijk het webinar terug over 'Energietransitie onder de grond', waarin het PosHYdon-project wordt toegelicht.