Bezoek de BRO-workshops op SIKB-congres

Gepubliceerd 6 september 2022

Hoe verbind je jouw bubbel met die van anderen? Dat is het thema van het jaarcongres SIKB. Op donderdag 29 september ben je van harte welkom in de Maaspoort in Den Bosch om jouw bubbel te verbinden. Deel jouw kennis en ervaring en leer vakgenoten kennen en begrijpen. Na een plenaire opening zijn er twee workshoprondes. Je komt de BRO tegen in twee sessies tijdens dit congres: Milieukwaliteit in de BRO en Bodemenergie.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) organiseert ieder jaar een groot congres. Natuurlijk zijn we daar als BRO ook bij. In workshop 5 vertellen Programmamanager Martin Peersmann (BRO) en Roeland Heuff (SIKB) over wat je mag verwachten van de opname van de milieukwaliteitsgegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Wat zijn de plannen en om welke gegevens gaat het? Je kunt vragen stellen en actief deelnemen aan de discussie.

Datzelfde geldt voor workshop 7, ook hier kun je meepraten over bodemenergie en het registreren van data. Sinds 1 juli 2022 worden deze gegevens geregistreerd in de BRO. Hoe kan de digitale uitwisseling van gegevens over bodemenergiesystemen worden vormgegeven? De registratie in de BRO kan als een katalysator werken. Praat mee, met o.a. Erik Simmelink (TNO/BRO) over wat nodig is om gegevens optimaal uit te wisselen.

Meld je aan via de website van SIKB. Deelname is gratis. We zien je graag bij een van onze workshops!