Gerealiseerde gebruikersverzoeken

Gepubliceerd 6 september 2022

Ook in het afgelopen kwartaal hebben we weer wensen voor de BRO gerealiseerd. We hebben 8 geaccepteerde verzoeken doorgevoerd. In totaal zijn er inmiddels 42 verzoeken uitgevoerd en er staan er nog 80 op onze backlog. Dit proces is onderdeel van het beheer van de BRO-systemen, waarbij gebruikers wijzigingsverzoeken kunnen indienen.

Het doorvoeren van wijzigingsverzoeken in de BRO is onderdeel van beheer en wordt ook wel adaptief onderhoud genoemd. Andere beheeractiviteiten zijn het oplossen van bugs en storingen (het correctief beheer) en het uitvoeren van proactief onderhoud (preventief beheer) om juist storingen in de toekomst te voorkomen. Aan die laatste twee typen beheer is de laatste periode veel aandacht en tijd besteed, dit heeft dan ook altijd prioriteit boven nieuwe functionaliteit. Logisch, want de ‘lamp moet blijven branden’. Toch hebben we nieuwe functionaliteit kunnen toevoegen. Dit zijn allemaal gebruikersverzoeken.

Wensen voor notificatieservices & machtigingen

Het team Bronhouderportaal/Landelijke Voorziening heeft gewerkt aan de notificatieservices en daarin meteen een aantal wensen van bronhouders meegenomen. Zo kun je als bronhouder in het Bronhouderportaal nu zelf per project instellen waar je wel of niet notificaties over wilt ontvangen. Een voorbeeld: wel een notificatie ontvangen wanneer er een wijziging is van een Grondwatermonitoringnet maar niet over de onderliggende Grondwaterstandonderzoeken die mee worden geleverd.

Een tweede wens was van een dataleverancier: deze kan nu van de controlerende bronhouder een notificatie ontvangen wanneer deze aangeeft dat er overleg gewenst is over de geleverde data. Een derde wens ligt daar dichtbij: een externe controleur kan ik nu ook een notificatie ontvangen, wanneer er een levering gedaan is die moet worden gecontroleerd, zodat de controleur weet wanneer er actie gevraagd wordt.

De voortgang van de notificatieservices wordt overigens getoond tijdens de BRO Ketendemo op 19 september 2022.

Nu het gebruik van de BRO toeneemt zien we ook dat er binnen organisaties steeds meer machtigingen en accounts aanwezig zijn. Dat vraagt om een herijking van het machtigings- en inlogbeheer, waar we aan gaan werken. Vooruitlopend daarop is een bronhouderwens doorgevoerd: deze kan nu ook zien welke gebruikers met een e-mailaccount binnen haar organisatie 2-factorauthenticatie geactiveerd hebben, zodat zij weet wie een instructie nodig hebben.

Wensen voor tussentijdse wijzigingen van waardelijsten

Normaliter zijn aanpassingen van waardelijsten onderdeel van een wijziging van de juridische gegevenscatalogus en is een vaststellingstraject nodig. Omdat het gewenst is om in te kunnen spelen op actuele aanpassingen uit de praktijk en bijbehorende data ook vlot in de BRO te kunnen registreren, heeft het programma een generieke werkwijze vastgesteld. Met deze generieke aanpak kunnen er tussentijds alvast wijzigingen aan waardelijsten (codelijsten) worden doorgevoerd, op voorwaarde dat er geen businessregels wijzigen en software-aanpassingen minimaal zijn.

In het afgelopen kwartaal hebben we de volgende tussentijdse aanpassingen gedaan:

  • Voor Grondwaterstandonderzoek (GLD) zijn de meet-/beoordelingsprocedures van de organisaties Waternet, Evides en Vitens toegevoegd aan de uitbreidbare waardelijsten.
  • Voor Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) is de meest recente beoordelingsprocedure van de Provincies en RIVM toegevoegd aan de waardelijst.

Zie onze BRO Productomgeving voor meer informatie over deze aanpassingen: uitbreiding-gld-waardelijsten-procedures en uitbreiding-gar-waardelijsten-procedures

Lijst wijzigingsverzoeken

Op onze BRO Productomgeving staat een lijst met alle ontvangen wijzigingsverzoeken. Je ziet daar welke zijn geaccepteerd, welke zijn afgewezen en ook welke nog in behandeling zijn bij de Change Advisory Board van de BRO. Ook zie je welke wensen worden geanalyseerd op hun impact.