Symposium BIS Nederland

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Wageningen
Doelgroep

Deze middag is bedoeld voor gebruikers van het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Andere geïnteresseerden zijn welkom.

Omschrijving

Het team van BIS Nederland werkt aan de actualisatie van de gegevens in het BIS en aan het ontsluiten van informatie voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). We tonen de resultaten van de actualisaties van de Bodemkaart en de Geomorfologische Kaart en de meerwaarde van deze informatie voor de ruimtelijke inrichting. We laten enkele toepassingen zien van informatie over terreinvormen, bodem en grondwater voor landbouw en natuur. Ook is er aandacht voor Europa. We vertellen welke ontwikkelingen daar zijn over bodem en bodemgegevens.

Kosten

Deelname aan het symposium is gratis.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van BIS Nederland.