Update: Bronhouderportaal verbeterd

Gepubliceerd 9 september 2022

Sinds vorige week is een aantal verbeteringen bij het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening doorgevoerd, waardoor de verwerking van leveringen sneller verloopt. Momenteel zijn er al zo’n 210 miljoen grondwaterstandmetingen geregistreerd in de BRO.

Grote leveringen van met name grondwaterstanden stagneren nu veel minder. Dat is belangrijk, want er gaan, in vergelijking met een jaar geleden, 10x zoveel gegevens door het Bronhouderportaal. Dataleveranciers hebben ook aangegeven dat ze merken dat er verbeteringen zijn doorgevoerd: de leveringen gaan soepeler door het Bronhouderportaal.

We zijn dus op de goede weg, maar een enkele levering kan soms een langere verwerkingstijd hebben of blijven hangen. Neem in zo’n situatie contact op met de BRO Servicedesk. Het is dan handig als je daarbij kunt aangeven wat het levering-ID is, zodat we met je mee kunnen kijken. Gelukkig gaat het nu veelal om uitzonderingen; de meeste leveringen gaan gewoon goed. Neemt niet weg dat we de performance verder gaan verbeteren.

Grote hoeveelheden grondwaterstanden in de BRO

Wij zien dat er steeds meer bronhouders zijn die recente grondwaterstanden aanleveren. Doordat steeds meer bronhouders hun grondwaterstanden aanleveren en mede dankzij de performanceverbeteringen groeit het aantal grondwaterstanden in de BRO exponentieel. Momenteel zijn er ongeveer 210 miljoen grondwaterstandmetingen geregistreerd in de BRO. Zelfs metingen van een dag geleden zitten al in de BRO. Zo is het Nelen & Schuurmans en I-Real gelukt om gegevens die via telemetrie beschikbaar komen, snel in de BRO te krijgen. BRO-gebruikers kunnen die actuele gegevens dan meteen benutten.

Grondwaterstanden in de BRO. Hier is goed te zien hoe de  grondwaterstand is gedaald afgelopen maanden.

Verzoek: bel de BRO Servicedesk bij levering archiefgegevens

Naast actuele grondwaterstanden neemt ook het aantal archiefgegevens (grondwaterstanden van voor 2020) enorm toe. Ook dat gaat steeds beter. Wel is het verzoek om, voordat je archiefgegevens van grondwaterstanden in bulk aanbiedt in het Bronhouderportaal, eerst even contact op te nemen met de BRO Servicedesk. De BRO Servicedesk kan aangeven wanneer deze levering het beste opgestart kan worden voor een zo soepel mogelijke verwerking. Bij leveringen van recente grondwaterstanden (na 1 januari 2020) is geen afstemming met de BRO Servicedesk nodig.