BRO nieuwsbrief september

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Keten-prioriteiten vierde kwartaal vastgesteld
  • BRO'tje 7 oktober over Grondwater in de praktijk: strategisch waterbeheer bij waterschappen
  • 5 oktober: Geo-inspiratiedag: innovatieve toepassingen
  • Publieke consultatie Geologische boormonsterbeschrijving 2
  • Verbeteringen Bronhouderportaal
  • Nu mogelijk: dataleverancier wijzigen in bronhouderportaal

Keten-prioriteiten vierde kwartaal

De prioriteiten voor het laatste kwartaal van 2021 zijn vastgesteld voor de BRO-keten. De teams hebben die gezamenlijk bepaald in een kwartaalsessie, waarin zij terugblikten en vooruitkeken.

BRO'tje 7 oktober

Grondwater in de praktijk: strategisch waterbeheer bij waterschappen

Hoe gaan waterschappen om met het water in hun gebied? Welke keuzes kunnen zij maken om voeten droog te houden, natuur en landbouw te ondersteunen en te werken aan een duurzame inrichting van het landelijk gebied? In dit BRO’tje laten we waterschappen aan het woord die laten zien hoe zij afwegingen maken in een aantal gebiedsspecifieke projecten. Bekijk meer informatie en meld u aan!

5 oktober: Geo-inspiratiedag: innovatieve toepassingen

De BRO organiseert samen met Geonovum, DiSGeo en PDOK/kadaster weer een Geo-inspiratiedag. Op 5 oktober gaat het over innovatieve en vaak integrale toepassingen die gebruik maken van data uit de verschillende basisregistraties.

Publieke consultatie Geologische boormonsterbeschrijving 2

Op woensdag 15 september is de publieke consultatie gestart voor de uitbreiding van het registratieobject Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB). Dit registratieobject wordt dan aangevuld met historische gegevens (IMBRO/A). De consultatie loopt tot en met 27 oktober 2021. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Verbeteringen Bronhouderportaal

Het LV-team van de BRO voert in 3 stappen een aantal verbeteringen door in het Bronhouderportaal. Hiermee verbetert het gebruiksgemak voor zowel bronhouders als dataleveranciers. Als eerste stap is nu zichtbaar welke rol(len) gebruikers hebben binnen een project. Dit werd eerder niet getoond.

Nu mogelijk: dataleverancier wijzigen in bronhouderportaal

In de Basisregistratie Ondergrond wordt geregistreerd welke organisatie de bronhouder en welke organisatie de dataleverancier is van een registratieobject. Het wijzigen van de dataleverancier was tot nu toe niet mogelijk. Hiervoor is nu een oplossing.

Op zoek naar de afnemers van BRO-data!

Gebruikt uw organisatie ondergrondgegevens en -modellen uit de BRO voor beleid, projecten, uitvoering of beheer? Dan zijn we op zoek naar u! Een basisregistratie heeft natuurlijk pas echt zin als de data ook gebruikt worden. We zijn bij het programma BRO benieuwd wie er al met data aan de slag zijn gegaan en hoe. Welke ervaring heeft u? Zijn er zaken die beter kunnen? Wat heeft u geleerd? We horen het graag van u en voeren daarom in november een kort online onderzoek uit. Mogen we u of uw collega vragen stellen? Meld u aan via het aanmeldformulier. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Samen maken we de BRO!

Uw stem is nodig!

De BRO is  genomineerd voor een Computable Award met het project 'Hergebruik en ontmanteling van de bestaande olie- en gasinfrastructuur'.  We kunnen uw stem goed gebruiken, omdat op basis hiervan de uitslag wordt bepaald. Helpt u mee? Stemmen kan tot 10 oktober.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Is er een testomgeving beschikbaar om het aanleverproces te testen?

Jazeker, dit kan in de demo-omgeving van het Bronhouderportaal. We hebben daarbij een extra tip als u grondwaterstandonderzoek wilt testen. U dient dan eerst de grondwatermonitoringputten aan te leveren in de demo omgeving, die dan een eigen BRO-ID in de demo-omgeving krijgen. Daarna kunt u verder met het testen van de grondwaterstanden.

2. Sommige registratieobjecten hebben een levensloop, sommige niet: hoe zit dat?

Bij sommige objecten worden alle beschikbare gegevens altijd in 1x geregistreerd. De registratie van gegevens van zo'n object is dan een eenmalige gebeurtenis en heeft geen levensloop. Andere objecten kennen een levensloop met een begin en een eind. In de tussenliggende periode kunnen gebeurtenissen optreden, die geregistreerd moeten worden in de LV-BRO. Meer uitleg hierover vindt u in de Handreiking BRO-gegevens aanleveren (paragraaf 3.1).

3. Wat zijn Code-snippets en waar vind ik die?

In de Handreiking BRO-gegevens aanleveren (hoofdstuk 7) vindt u enkele specifieke, kleine stukjes code uit XML-bestanden van een BRO-verzoek. Dat kan praktisch zijn voor softwareleveranciers en andere betrokkenen die gegevens willen aanleveren en op zoek zijn naar extra uitleg van de opbouw van een BRO-verzoek. Ontdek meer in de handreiking met een algemene introductie voor het opstellen van XML-bestanden voor de BRO.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

  • In BRO Monitor vindt u de stand van de Basisregistratie Ondergrond in cijfers en beelden. De monitor wordt wekelijks bijgewerkt. Neem eens een kijkje!
  • Speciaal voor degenen die aan het werk zijn met BRO-gegevens, hebben we BRO per thema samengesteld.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

Op de kalender in oktober:

5 oktober: Geo-inspiratiedag: innovatieve toepassingen
4 t/m 8 oktober: GeoWeek
7 oktober: BRO'tje
14 oktober: BRO Softwareplein
21 oktober: BRO Ketendag
20 t/m 22 oktober: Geospatial World Forum
25 t/m 28 oktober: Inspire Conference 2021
28 oktober: BRO Softwareplein

Volgt u ons al op LinkedIn?

Via onze LinkedIn-pagina blijft u gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.