Keten-prioriteiten vierde kwartaal

Gepubliceerd 29 september 2021

De prioriteiten voor het laatste kwartaal van 2021 zijn vastgesteld voor de BRO-keten. De teams hebben die gezamenlijk bepaald in een kwartaalsessie, waarin zij terugblikten en vooruitkeken.

Planning vierde kwartaal

In de planningssessie is afgesproken om de volgende registratieobjecten op 1 januari 2022 in productie te laten gaan:

 • Formatieweerstandonderzoek versie 1.0
 • Model Grondwaterspiegeldiepte versie 1.0
 • Bodemkaart van Nederland versie 2.0
 • Geologisch booronderzoek inclusief analyses versie 2.1

Daarnaast wordt gestart met het uitbrengen van INSPIRE-compliant datasets. De teams beginnen met Geotechnisch sondeeronderzoek. Verder wordt voor Geotechnisch booronderzoek een leesvriendelijke catalogus uitgebracht waarin de werkafspraken zijn opgenomen, zodat de gebruiker niet 4 documenten naast elkaar hoeft te houden.

Terugblik derde kwartaal

Het derde kwartaal afgesloten met de oplevering van een groot aantal producten:

 • Geotechnisch booronderzoek: verbeteren visualisatie en implementeren van correcties (laatste nog in uitvoering)
 • Geologisch onderzoek 2.0 gebouwd op acceptatie
 • Geologisch onderzoek: volgende versie catalogus publieke consultatie
 • Model Grondwaterspiegeldiepte gereed voor livegang
 • Bodemkundig wandonderzoek: correcties (in uitvoering)
 • Grondwatermonitoringnet: correcties op aanvullingen, alles in 1 bericht
 • Catalogi objecten tranche 4: publieke consultaties verwerkt
 • Bronhouderportaal: verbeteringen zoals ontwikkelstraat, gebruiksvriendelijkheid van het portaal en update eHerkenningsstandaard
 • Het kunnen wijzigen van de dataleverancier in de Basisregistratie Ondergrond (via de Servicedesk)

Daarnaast is een aantal wensen uit de wijzigingsverzoeken gerealiseerd:

 • Geotechnisch booronderzoek: 2e iteratie visualisatie boorbeschrijving in Bronhouderportaal
 • Dataleverancier kan in Bronhouderportaal gedelegeerde machtiging sluiten
 • Bodemkundige chemische bepalingen: aanlevering nog niet verplicht stellen
 • Uitgifte van alle registratieobjecten via REST services
 • Grondwatermonitoringnet in een ‘alles-in-één-bericht’ kunnen aanleveren
 • BROloket: pop-up van de kaart verschuifbaar
 • BROloket: bij grondwaterstandonderzoek tonen van positie bovenkant filter

Prioriteren en plannen steeds transparanter

In 2021 zijn de teams in de keten gaan werken met kwartaalsessies waarin het werk voor het daaropvolgende kwartaal geprioriteerd en gepland wordt. Een dergelijke sessie noemen we Program Increment Planning (PI planning). Op 14 september zijn de diverse teams en het projectmanagement een hele dag bijeen geweest en is het werk voor het laatste kwartaal van 2021 doorgenomen. Uniek was dat nu ook de andere ICT projecten van de Geologische Dienst Nederland (TNO), ook meegenomen zijn in de sessie. Dit hielp om om de diverse dwarsverbanden en afhankelijkheden af te kunnen stemmen.

Tijdens de dag waren ook enkele belangrijke stakeholders aanwezig en zij hebben bij het begin hun wensen en prioriteiten kunnen delen. Hierna zijn de werkpakketten op prioriteit gezet en zijn de teams aan de slag gegaan om te plannen en waar nodig duidelijkheid nog te verkrijgen over de inhoud van het werk. Een extra uitdaging voor de teams is dat het beheer van de BRO steeds meer tijd vraagt. Dan gaat het zowel om het zogeheten correctief en preventief onderhoud als om wijzigingsverzoeken van gebruikers die de BRO helpen verbeteren.

Meer informatie

Meer gepland werk en informatie zie je op de BRO Roadmap. Deze wordt na iedere kwartaalplanning bijgewerkt. Meer weten over de planning van de BRO? Neem contact op met de BRO Servicedesk.