Publieke consultatie Geologische boormonsterbeschrijving 2

Gepubliceerd 13 september 2021

Op woensdag 15 september is de publieke consultatie gestart voor de uitbreiding van het registratieobject Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB). Dit registratieobject wordt dan aangevuld met historische gegevens (IMBRO/A). De consultatie loopt tot en met 27 oktober 2021. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Een gegevensdefinitie voor historische geologische boormonsterbeschrijvingen is vooral van belang voor het omzetten van gegevens vanuit DINO naar de BRO. Zo zijn de gegevens op een identieke wijze beschikbaar en neemt de bruikbaarheid en toepasbaarheid toe.

In fases

Het omzetten van boringen uit DINO naar de BRO vindt plaats in fases. In de eerste fase komen ongeveer 5200 historische boringen beschikbaar bij inwerkingtreding van deze catalogus (gepland 1-7-2022). Het gaat hierbij met name om boringen die beschreven zijn met oude versies van de SBB classificatiemethode. Daarbij zijn boringen zeer gedetailleerd beschreven, waardoor zij de IMBRO-kwaliteit het meest benaderen.
Een tweede fase volgt een half jaar later bij inwerkingtreding van de eerstvolgende versie van de catalogus. Dan komen ongeveer 250.000 boringen uit DINO aanvullend beschikbaar in de BRO (gepland 1-1-2023). Vervolgens wordt in overleg met stakeholders bepaald of er meer fases nodig zijn.

Workshop

Op donderdag 23 september organiseert het team Standaarden een workshop waarin zij de nieuwe versie van de catalogus toelichten. Ook vertelt het team meer over de gefaseerde aanpak en illustreert hoe deze historische gegevens voor gebruikers van de BRO (ook voor andere vakgebieden dan geologie) van meerwaarde kunnen zijn. Meer informatie over deze workshop vind je in de agenda van de Ketendag.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Geologische boormonsteranalyse' loopt van 15 september tot en met 27 oktober 2021. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd. Meer informatie vind je op de pagina van de publieksconsultatie.

Je kunt jouw mening geven via het formulier voor de publieke consultatie.