Nu mogelijk: dataleverancier wijzigen

Gepubliceerd 30 september 2021

In de Basisregistratie Ondergrond wordt geregistreerd welke organisatie de bronhouder en welke organisatie de dataleverancier is van een registratieobject. Het wijzigen van de dataleverancier was tot nu toe niet mogelijk. Hiervoor is nu een oplossing.

In het Bronhouderportaal kan een bronhouder een organisatie machtigen als dataleverancier. Deze organisatie is dan de enige die correcties of aanvullingen mag doen op de registratieobjecten die hij heeft aangeleverd. Er kan maar één dataleverancier per registratieobject geregistreerd staan.

In de praktijk zijn er diverse situaties waarin het wenselijk is om de dataleverancier te kunnen wijzigen. Dit speelt bijvoorbeeld bij contractbeëindiging of bij een wijziging in de KvK-registratie van de dataleverancier.

Wijzigen via de bronhouder

Het wijzigen van de dataleverancier kan alleen gedaan worden door een medewerker van de bronhouderorganisatie, die hiervoor contact moet opnemen met de Servicedesk. Wil je dit voor registratieobjecten in de BRO wijzigen en ben je geen bronhouder? Neem dan contact op met de betreffende bronhouder. De bronhouder kan vervolgens contact opnemen met de BRO Servicedesk en moet aangeven om welke BRO-ID’s het gaat en wie de nieuwe dataleverancier moet worden.

Let op: als je de dataleverancier wijzigt, dan wordt de oude dataleverancier overschreven. De oude dataleverancier heeft vervolgens geen toegang meer tot de niet-publieke gegevens via de SOAP webservice en kan geen aanvullingen of correcties meer doorvoeren.