BRO nieuwsbrief maart

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Nieuw: 3D pilot Papendrecht geeft handvatten voor regie op de ondergrond
  • Bouwen aan Nederland vraagt om integrale systeembenadering van de leefomgeving
  • Succesvolle audit Basisregistratie Ondergrond
  • Nieuwe Ketenacceptatietests
  • Doe mee met het BRO Paasspel!
  • Voor de kids: kijkdoos met (paas)hazen
  • Geo-inspiratiedag 20 april: Digital Twins
  • BRO'tje 1 april: Duurzame bodemenergie, geothermie en de BRO

3D pilot Papendrecht: handvatten voor regie

Inzicht in de ondergrond helpt de gemeente Papendrecht bij de aanpak van klimaatadaptie, energietransitie en bij het voeren van regie op de ondergrond. In een pilot is gekeken hoe de Basisregistratie Ondergrond ingezet kan worden bij het 3D visualiseren van de ondergrond van de gemeente. Papendrecht combineert hier gemeentelijke data van onder meer riolering, wegen, boomwortels en projectontwerp met de BRO-data en -modellen. Dit proces en de resultaten zijn vastgelegd in een nieuwe storymap. Bijzonder is dat er in de storymap ook een handleiding is opgenomen. Daarmee kunnen gemeenten en andere organisaties soortgelijke 3D-visualisaties maken.

Integrale systeembenadering van de leefomgeving nodig

De roep om regie op de ruimtelijke ordening begint steeds vaker en luider te klinken. Dat is logisch, want Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Bij de afweging van ruimtelijke keuzes is een integrale systeembenadering van de leefomgeving niet denkbaar zonder ondergrond: het fundament van de ruimtelijke inrichting van ons land. Dat betekent dus een benadering van boven- én ondergrond in ruimte (3D!) en tijd.

Doe mee met het BRO Paasspel!

De lente staat voor de deur! Tijd voor een frisse start. Misschien helpt het zonnetje ook bij het thuiswerken! Want de afgelopen tijd was dat niet altijd even makkelijk. Voor de broodnodige afwisseling dagen we jullie uit voor het BRO Paasspel! Daarbij gaan jullie op zoek naar virtuele eieren. Doe mee & ontvang een leuke prijs!

Voor de kids: kijkdoos met (paas)hazen

Het voorjaar zit in de lucht en de paasdagen komen eraan. Tijd voor een nieuwe knutsel op BRO 4 kids! Zo zijn de kinderen lekker een uurtje creatief bezig en leren ze op een leuke manier iets over het hazenleven in de ondergrond. En zo'n kijkdoos vol hazen en kuikentjes staat ook gezellig op de tafel!

Succesvolle audit Basisregistratie Ondergrond

Bij de Geologische Dienst Nederland (TNO) is een audit uitgevoerd om te testen of de Landelijke Voorziening BRO voldoet aan de wereldwijde standaard ISO 25010, een model dat Productkwaliteit en Kwaliteit tijdens gebruik meet.  De resultaten zijn nu binnen. Uit de audit bleek dat het, ondanks de groei, toch gelukt is om de kwaliteit te behouden en zelfs te verbeteren.

Nieuwe Ketenacceptatietests. Doet u ook mee?

In april en mei voeren we bij de BRO een aantal ketenacceptatietests uit. In deze tests kijken we met meerdere betrokken partijen of de software die is ontwikkeld voor en door de Basisregistratie Ondergrond technisch goed samenwerkt en of de gebruikers er goed mee kunnen omgaan. Om dit te onderzoeken is uw hulp nodig. Het gaat om ketenacceptatietesten voor Wandonderzoek (SFR 2.0), Bodemkundig boormonsteronderzoek (BHR-P 2.0) en Geotechnisch Boormonsteronderzoek (BHR-GT 2.1). We stellen uw deelname zeer op prijs!

BRO'tje 1 april: Duurzame bodemenergie, geothermie en de BRO

Meer weten over de relatie tussen de ondergrond en de energieopgaven? Kom dan naar het BRO'tje op 1 april over duurzame bodemenergie, geothermie en de BRO.

Geo-inspiratiedag 20 april: Digital Twins

Het programma BRO is medeorganisator van de Geo-inspiratiedagen. In 2021 zijn er vier gepland. Tijdens de geo-inspiratiedagen praten we makers en gebruikers van (geo-)data bij op actuele ontwikkelingen, inspireren we met praktijkvoorbeelden, stippen we aandachtspunten aan èn bieden we gelegenheid om onderling weer even bij te praten. De eerste inspiratiedag is op 20 april en gaat over Digital Twins. Schrijf snel in!

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

  • De pagina's over de Mijnbouwwet en de registratieobjecten Mijnbouwwetvergunning en Mijnbouwconstructie zijn vernieuwd. En neem ook eens een kijkje in de nieuwe StoryMap over het standaardisatieproces van deze twee registratieobjecten!
  • De medewerkers van de BRO servicedesk beantwoorden elke dag veel vragen. De meestgestelde vragen nemen we iedere maand op in de FAQ-pagina's op onze website. Neem eens een kijkje!

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Binnen 20 werkdagen na bekendmaking moeten volgens artikel 9 van de Wet Bro gegevens aangeleverd worden: hoe zit dat met grondwaterstanden?

Het is niet de bedoeling om pas aan het eind van een project waarin grondwaterstanden worden gemeten alle gegevens in één keer te registreren. Door het werkveld is de wens uitgesproken om (sets van) grondwaterstandgegevens zo snel mogelijk voor BRO-gebruikers beschikbaar te hebben. In de BRO-standaard voor grondwaterstanden is dat vastgelegd; er wordt onderscheid gemaakt tussen voorlopige reeksen en reeksen die volledig zijn beoordeeld. In beide gevallen geeft de bronhouder een status van de kwaliteitscontrole mee met de meetwaarden. Lees meer hierover op de site.

2. Wat moet ik doen als ik geen IMBRO XML-tooling heb?

Moet u bijvoorbeeld gegevens van een monitoringput of booronderzoek aanleveren? Er zijn verschillende mogelijkheden. Uw organisatie kan zelf software ontwikkelen of bestaande software aanpassen, zodat u de gegevens in IMBRO of IMBRO/A XML kunt omzetten en aanleveren bij het Bronhouderportaal. Of u koopt software die daarvoor geschikt is. Een derde mogelijkheid is om uw dataleverancier of uitvoerder te vragen om de gegevens voor u aan te leveren bij het Bronhouderportaal. U kunt dat contractueel vastleggen en in het bronhouderportaal de dataleverancier machtigen. De dataleverancier kan op zijn beurt de machtiging weer delegeren aan een uitvoerder als dit gewenst is

3. Welk type booronderzoek moet ik als gemeente aanleveren?

Volgens de Wet Basisregistratie Ondergrond hebben alle bestuursorganen de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. Maar niet alle bestuursorganen hebben met alle BRO-registratieobjecten te maken. Dat geldt ook voor gemeenten. We hebben daarom een praktisch overzicht met de registratieobjecten waar gemeenten voornamelijk mee te maken hebben. Vanuit het overzicht kunt u doorklikken op het registratieobject voor verdere uitleg.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Ook zorgen de medewerkers voor het oplossen van uw problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO Ketendag 8 april

Tijdens de maandelijkse Ketendag kunt u helpen bij het maken van de BRO. Hier demonstreren de BRO teams de  technische resultaten over de afgelopen vier weken. De dag staat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende Ketendag staat gepland op donderdag 8 april. U bent van harte welkom!

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.