Mijnbouwwetvergunning (EPL)

De mijnbouwwetvergunning (EPL) in de Basisregistratie Ondergrond is een registratieobject dat verwijst naar een dossier in de administratie van de vergunningverlener.

Het registratieobject bevat niet alle gegevens uit het dossier, maar alleen de gegevens die voor iedereen beschikbaar moeten zijn. De mijnbouwwetvergunning vertelt in essentie aan welke partij de vergunningverlener het recht heeft gegeven een bepaalde mijnbouwactiviteit uit te voeren in een bepaald deel van het gebied in Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone (Nederlands deel van de Noordzee). Mogelijke mijnbouwactiviteiten zijn:

  • het opsporen van delfstoffen, aardwarmte en CO2-winningscomplexen
  • het winnen van delfstoffen en aardwarmte
  • het opslaan van stoffen en het permanent opslaan van CO2 in de ondergrond

In de Basisregistratie Ondergrond wordt bij Mijnbouwwetvergunning informatie opgenomen over het vergunninggebied en de vergunninggeschiedenis.

(Vereenvoudigd) overzicht van de belangrijkste entiteiten van mijnbouwwetvergunning in de BRO.


Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. Je vindt hier onder meer:

  • Catalogus
  • Werkafspraken
  • Storymap
  • Berichtencatalogi
  • Berichtenschema's

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie van EZK.