Mijnbouwwetvergunning (EPL)

Een mijnbouwwetvergunning geeft het recht op het uitvoeren van mijnbouwactiviteiten in een bepaald gebied.

Het registratieobject mijnbouwwetvergunning registreert de vergunningen die worden verleend voor:

  • het opsporen van delfstoffen, aardwarmte en CO2-winningscomplexen
  • het winnen van delfstoffen en aardwarmte
  • het opslaan van stoffen en het permanent opslaan van CO2 in de ondergrond

(Historische) mijnbouwactiviteiten kunnen gevolgen hebben voor werken (veiligheid en bodembeweging), andere vergunningen en verkenningen en planstudies.


Inwerkingtreding Mijnbouwwetvergunning

De inwerkingtreding van het registratieobject Mijnbouwwetvergunning wacht nog op het gereed komen van een aanpassing van de systemen bij de enige bronhouder: het Ministerie van EZK.

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie van EZK.