3D pilot Papendrecht: handvatten voor regie op de ondergrond

Gepubliceerd 29 maart 2021

Inzicht in de ondergrond helpt de gemeente Papendrecht bij de aanpak van klimaatadaptatie, energietransitie en bij het voeren van regie op de ondergrond. In een pilot is gekeken hoe de Basisregistratie Ondergrond ingezet kan worden bij het 3D visualiseren van de ondergrond van de gemeente. Papendrecht combineert hier gemeentelijke data van onder meer riolering, wegen, boomwortels en projectontwerp met de BRO-data en -modellen. Dit proces en de resultaten zijn vastgelegd in een nieuwe storymap. Bijzonder is dat er in de storymap ook een handleiding is opgenomen. Daarmee kunnen gemeenten en andere organisaties soortgelijke 3D-visualisaties maken.

Opbouw van de ondergrond in Papendrecht in het model GeoTOP.

Door data te combineren kan Papendrecht ruimte vinden voor de inpassing van warmtenetten. De 3D-visualisatie helpt ook bij het maken van ondergrondanalyses bij herontwikkeling. Ook kan de gemeente nu goed analyseren hoe diverse infrastructuur en andere objecten in de ondergrond zitten. Zo kan gezorgd worden dat die elkaar niet in de weg zitten.

Gert Jan de Goede, programmamanager bij de gemeente Papendrecht was betrokken bij de pilot. “Het helpt ons als gemeente om 3D een beeld te hebben van de ondergrond en regie te voeren. Concreet bijvoorbeeld door de ruimteclaim van het warmtenet van 1,5m bij 1,2m voor het warmtenet te visualiseren. Het 3D vsiualiseren helpt om beter begrip te krijgen en vervolgens een nieuwe situatie te ontwerpen, en met partijen af te stemmen.”

Ook infrastructuur en kabels & leidingen zijn nu in beeld.

Kennisopbouw

Met de 3D pilot wilde Papendrecht ook zorgen voor kennisopbouw bij kleine en middelgrote gemeenten. De gemeente laat zien hoe het gebruik van ondergronddata en modellen kan helpen bij enkele grote maatschappelijke opgaven. Dit is gebeurd aan de hand van een aantal praktijkcases:

  • Regie op de ondergrond
  • Klimaatadaptatie & vervanging riolering
  • Energietransitie
  • ​Inpassen toekomstige warmtenetten (ondiepe ondergrond)
  • Impact Warmte- KoudeOpslag (WKO) op de ondergrond (diepere ondergrond)

Onder de tab How to is een handleiding opgenomen. Met deze handleiding kunnen gemeenten, voor zover de data beschikbaar is, soortgelijke 3D visualisaties maken.

Bekijk de hele storymap


Storymap Papendrecht

Bekijk de storymap 3D pilot Papendrecht.