Nieuwe Ketenacceptatietests. Doet u ook mee?

Gepubliceerd 17 maart 2021

In april en mei voeren we bij de BRO een aantal ketenacceptatietests uit. In deze tests kijken we met meerdere betrokken partijen of de software die is ontwikkeld voor en door de Basisregistratie Ondergrond technisch goed samenwerkt en of de gebruikers er goed mee kunnen omgaan. Om dit te onderzoeken is uw hulp nodig. Het gaat om ketenacceptatietesten voor Wandonderzoek (SFR 2.0), Bodemkundig boormonsteronderzoek (BHR-P 2.0) en Geotechnisch Boormonsteronderzoek (BHR-GT 2.1). We stellen uw deelname zeer op prijs!

Ketenacceptatietest BHR-GT

Over het geotechnisch boormonsteronderzoek zijn nadere afspraken gemaakt. Met een nieuwe werkafspraak kan vanaf 1 juli 2021 gewerkt worden met een versie 2.1 van de catalogus. Die is ook backwards compatible met versie 1.1 uit tranche 2.

Op 1 juli wordt versie 2.1 van de catalogus Geotechnisch booronderzoek in productie genomen. Voor die tijd willen we de keten testen. Begin april 2021 staat daarom een groot deel van de deliverables voor BHR-GT gereed: de documenten staan dan op de BRO Productomgeving en de opgeleverde software is gemaakt, getest en opgeleverd in de acceptatieomgevingen van het bronhouderportaal en de landelijke voorziening. Dat houdt in dat de softwareleveranciers de huidige berichten kunnen gaan wijzigen (validatieservice is beschikbaar) en dat PDOK en BROloket hun software wijzigen. Het is dan nog niet mogelijk correcties aan te leveren. Deze functionaliteit komt na de zomer beschikbaar.

Het wijzigen van de berichten voor het Bronhouderportaal moet in de maand april plaatsvinden. Zo kunnen de gebruikers in mei ervaren of de opgeleverde zaken goed bruikbaar zijn: kunnen de gebruikers, met hun eigen data, met de opgeleverde software omgaan door de hele keten heen?

BRO-keten

Teams van gebruikers nodig!

Voor deze ketenacceptatietest hebben we ‘teams’ van gebruikers nodig. We zoeken hiervoor gebruikers van de software van de leveranciers (dataleveranciers), gebruikers van het bronhouderportaal (bronhouders en experts) en gebruikers van PDOK en BROloket (o.a. de specialisten die aan de standaardisatie hebben mee gewerkt). Met deze gebruikers willen we in de maand april samen de testscenario’s detailleren en de acceptatieomgeving inrichten zodat we 3 mei met de uitvoering van de test kunnen starten.

Het voordeel voor de deelnemers is dat ze geheel op de hoogte zullen zijn op 1 juli als BHR-GT versie 2.1 in productie zal worden genomen. En het grootste voordeel is natuurlijk dat uw inbreng kan helpen om eventueel bij te sturen.

Ketenacceptatietest werkafspraken SFR en BHR-P

Vanaf 26 april voeren dataleverancier/bronhouder WENR en BRO-medewerkers samen met gebruikers de test uit. Dan wordt gekeken of de keten goed werkt voor de wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de werkafspraken Wandonderzoek en Bodemkundig boormonsteronderzoek. Issues die uit een functionele test in december naar voren zijn gekomen, zijn in die werkafspraak  verwerkt.

Het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening verwerken momenteel de gemaakte werkafspraken voor SFR en BHR-P. De vernieuwde applicaties worden op de acceptatieomgeving geplaatst. De documentatie op de BRO Productomgeving wordt bijgewerkt. In april heeft de dataleverancier (voor deze registratieobjecten is dat WENR) de gelegenheid om de software aan te passen en zullen PDOK en BROloket dit ook doen zodat de keten compleet wordt gemaakt. Vanaf 26 april kan de ketentest uitgevoerd worden.

Eindgebruikers nodig!

Bij deze test is input van gebruikers gewenst! Wij zoeken hier in het bijzonder eindgebruikers van BROloket en PDOK, omdat dataleverancier en bronhouder (WENR) al betrokken zijn.

Wilt u meedoen? Laat het ons weten!

We stellen het zeer op prijs als u wilt helpen bij een van de ketenacceptatietests! Meld u aan bij de manager ketenacceptatietest anton.salimans@tno.nl of bij de servicedesk van de BRO support@broservicedesk.nl


Meedoen?

Wilt u meedoen? Laat het ons weten!

We stellen het zeer op prijs als u wilt helpen bij een van de ketenacceptatietests! Meld u aan bij de manager ketenacceptatietest: anton.salimans@tno.nl of bij de servicedesk van de BRO: support@broservicedesk.nl