BRO nieuwsbrief januari

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • BRO-pioniers dragen stokje over
 • Stand van zaken Geotechnisch Boormonsteronderzoek
 • Handreiking aanleveren grondwatermonitoringputten van vóór 2020
 • Nieuwe visualisaties Bronhouderportaal
 • Bronhouders opgelet! Jaarlijks onderzoek stand van zaken BRO
 • Nieuwe reeks BRO'tjes
 • Nieuwe pagina's op de BRO website
 • Start drie publieksconsultaties

BRO-pioniers dragen stokje over

Na 20 jaar is het voor zowel Joop Okx (WENR) als Michiel van der Meulen (TNO) tijd om het stokje over te dragen aan collega’s Dorothée van Tol en Denise Maljers. De twee BRO-pioniers blikken samen terug en kijken vooruit.

Stand van zaken Geotechnisch Boormonsteronderzoek

Over het geotechnisch boormonsteronderzoek zijn nadere afspraken gemaakt. Met een nieuwe werkafspraak kan vanaf 1 juli 2021 gewerkt worden met een versie 2.1 van de catalogus. Die is ook backwards compatible met versie 1.1 uit tranche 2. De werkafspraak is rond 1 april 2021 beschikbaar. U krijgt daarover later bericht via de BRO-nieuwsbrief. Het aanleveren van gegevens volgens versie 2.1 kan vanaf 1 juli 2021.

Handreiking aanleveren grondwatermonitoringputten van vóór 2020

We krijgen bij het programmabureau BRO vaker de vraag wat er moet gebeuren met gegevens van de grondwatermonitoringputten van vóór 1 januari 2020. Daarom is er een korte handreiking gemaakt.

Nieuwe visualisaties Bronhouderportaal

Het BRO-team Landelijke Voorziening heeft nieuwe visualisaties voor het Bronhouderportaal gemaakt. Daarmee komt de BRO tegemoet aan wensen van bronhouders en andere gebruikers. Zo kunnen zij ook ‘zien’ wat ze aanleveren. Voor grondwaterstandonderzoek is een visualisatie gemaakt van de waterstanden die worden aangeboden. De bèta-functionaliteit hiervan is nu beschikbaar. Voor geotechnisch boormonsteronderzoek is het boormonsterprofiel rudimentair in beeld gebracht. Deze visualisatie is eind januari beschikbaar. En er zijn plannen de visualisatieservices verder uit te breiden en aan derden beschikbaar te stellen.

Bronhouders opgelet! Jaarlijks onderzoek stand van zaken BRO

Binnenkort start het jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken BRO onder bronhouders. Het doel is om inzicht te krijgen in de voortgang van de implementatie en het gebruik van de BRO. Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

ENSIA-jaarcyclus 2021

De ENSIA-jaarcyclus is in 2021 vernieuwd voor de BAG, BGT en BRO. De verantwoording gaat vanaf 2021 over het kalenderjaar en niet meer van 1 juli tot 1 juli.

Nieuwe reeks BRO'tjes

Wegens succes komt er ook in 2021 een nieuwe serie BRO'tjes. Niet meer elke week, maar in ieder geval wel iedere maand op donderdag van 9.00-10.00 uur. Het eerste BRO'tje van dit jaar "Aan de slag met grondwater, de basis" is op 4 februari aanstaande. Bent u al aangemeld?

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

 • De BRO Monitor is vernieuwd. Hier vindt u gegevens over de stand van de Basisregistratie Ondergrond in cijfers en beelden. De monitor is nu geheel online. Bekijk de vernieuwde online BRO Monitor.
 • De pagina BRO 4 Kids is weer aangevuld met allerlei leuke knutselwerkjes, weetjes en andere doe-dingen speciaal voor de kids.
 • Onlangs zijn er weer nieuwe basispresentaties toegevoegd die u kunt gebruiken als u wilt communiceren over de BRO. De presentaties vindt u op de Kennispagina.
 • Op de pagina toolkit communicatie  vindt u alle afbeeldingen van de website, zoals de planningen, iconen van de registratieobjecten en andere visualisaties.

Start drie publieksconsultaties

Van 1 februari tot en met 15 maart lopen er drie publieke consultaties. Het gaat om de registratieobjecten:  Mijnbouwconstructie (EPC), Mijnbouwwetvergunning (EPL) en Grondwatergebruiksysteem (GUF). Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Update BRO teams

Ketenteam

Per 1 februari 2021 verlaat ketenarchitect Erik van er Zee het Programmabureau BRO. Erik heeft de afgelopen vier jaar gewerkt aan de architectuur van de Basisregistratie Ondergrond en daar zijn wij hem natuurlijk erg dankbaar voor! Erik gaat aan de slag als architect bij de bestuursstaf van het Ministerie van Defensie. De BRO-werkzaamheden van Erik worden overgenomen door Wim Blanken (TNO) en Edwin Wisse (Min BZK). Daarnaast is er een personeelswissel bij TNO:  Anton Salimans is de nieuwe ketentester.

Versterking BRO Servicedesk

De BRO Servicedesk wordt door TNO versterkt met een nieuw frontofficeteam bestaande uit: Megan Wouters en Gulian Tutein Nolthenius. Deze collega’s staan iedere dag klaar voor het beantwoorden van al uw vragen. Het team wordt op de achtergrond versterkt door Dick Ottema, Peter Jellema en communicatieadviseur Ernestien Honning. Dus heeft u vragen of hulp nodig bij de BRO, twijfel dan niet om contact op te nemen met dit team!

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Hoe zit het met milieuhygiënisch onderzoek bij grondwater?

Voorlopig wordt geen milieukwaliteitsinformatie opgenomen in de BRO. Milieuhygiënisch onderzoek valt daarom niet onder grondwatersamenstellingsonderzoek, dat per 1 januari 2021 aangeleverd kan worden. Dus monitoringnetten van milieuhygiënische projecten, waarin het met name gaat om het monitoren van de verontreiniging van de bodem en het grondwater, zijn voorlopig buiten scope. Momenteel wordt onderzocht of deze informatie in de BRO opgenomen kan worden. We houden u hierover op de hoogte via de site.

2. Vallen incidentele grondwatermetingen tijdens de uitvoering van een project ook onder de BRO?

Grondwaterstanden moeten aan de BRO geleverd worden als ze minstens 1 jaar worden gemeten. Het is aan de bronhouder om te beoordelen of gegevens van monitoring korter dan 1 jaar hergebruikswaarde hebben. Dus incidentele metingen en metingen over een korte tijdspanne - bijvoorbeeld monitoring tijdens de uitvoering van een project - vallen niet per definitie onder de BRO. Daarnaast zijn er nog een paar situaties waarin grondwaterstandmetingen soms wel geleverd moeten worden, zie artikel 2.3.0 van het Besluit bro.

3. Wat is de relatie tussen booronderzoek en een constructie?

Om een constructie in de ondergrond te plaatsen, bijvoorbeeld voor een grondwatermonitoringput of onttrekkingsput, is in de meeste gevallen een boorgat nodig. De onderzoeksgegevens van de grond uit dat boorgat die inzicht bieden in de opbouw van de ondergrond ter plaatse, zoals een boorbeschrijving, vallen onder booronderzoek. Met die gegevens kan de constructie zo goed mogelijk en volgens voorschriften worden ingericht. De gegevens van de constructies zelf vallen onder andere registratieobjecten: grondwatermonitoringput en grondwatergebruiksysteem. De laatste kunnen vanaf medio 2022 in de BRO.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Ook zorgen de medewerkers voor het oplossen van uw problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO Ketendagen

Tijdens de maandelijkse Ketendag kunt u helpen bij het maken van de BRO. Hier demonstreren de BRO teams de  technische resultaten over de afgelopen vier weken. De dag staat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende Ketendag staat gepland op donderdag 11 februari. U bent van harte welkom!  Als eerste op de hoogte zijn? Meld u dan aan voor de mailinglijst, dan ontvangt u iedere maand een uitnodiging inclusief het programma.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.