Stand van zaken Geotechnisch Boormonsteronderzoek

Gepubliceerd 18 januari 2021

Over het geotechnisch boormonsteronderzoek zijn nadere afspraken gemaakt. Met een nieuwe werkafspraak kan vanaf 1 juli 2021 gewerkt worden met een versie 2.1 van de catalogus. Die is ook backwards compatible met versie 1.1 uit tranche 2. De werkafspraak is rond 1 april 2021 beschikbaar. U krijgt daarover nog bericht via de BRO-nieuwsbrief. 
Het aanleveren van gegevens volgens versie 2.1 kan vanaf 1 juli 2021.

Op 1 juli 2021 treedt de regelgeving op basis van versie 2.0 van de catalogus voor geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) in werking. Deze versie is niet backwards compatible met versie 1.1 (dit is feitelijk versie 1.0 + werkafspraak) uit tranche 2. Daarom wordt op basis van een nieuwe werkafspraak met de sector, een versie 2.1 geïmplementeerd.

Vanaf 1 juli 2021 is het de bedoeling dat u overschakelt naar versie 2.1 en niet naar 2.0.  Versie 2.0 zal in de praktijk niet worden toegepast. Op termijn zal de werkafspraak alsnog worden opgenomen in de formele regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

U kunt het geotechnische booronderzoek vanaf 1 juli 2021 aanleveren in versie 2.1 en tijdelijk ook nog in versie 1.1.

De eerste subset van zeven typen bepalingen binnen de boormonsteranalyses kunt u blijven aanleveren op basis van versie 1.1:

Versie 1.1 (in werking per 1 mei 2020)

Aanpassingen van versie 1.0 vanuit de norm NEN-ISO 14688, met scope: Boormonsterbeschrijving (BMB) en 7 typen bepalingen in Boormonsteranalyse (BMA):

 1. Bepaling watergehalte
 2. Bepaling organischestof gehalte
 3. Bepaling kalkgehalte
 4. Bepaling volumieke massa
 5. Bepaling volumieke massa vaste delen
 6. Bepaling korrelgrootteverdeling
 7. Bepaling ongedraineerde schuifsterkte

Let op:

Als u een of meer typen bepalingen uit de aanvullende subset van vijf wilt aanleveren, moet u wachten tot 1 juli. Dat is het moment waarop versie 2.1 is geïmplementeerd. Deze versie is backwards compatible met versie 1.1 en ondersteunt alle 12 analyses in BMA:

Versie 2.1 (werkafspraak per 1 juli 2021)

Toevoeging van 4+1 (BMA) analyses:

 1. Bepaling zettingseigenschappen, die al in versie 1.0 zat maar in versie 1.1 is uitgezet
 2. Schuifspanningsverloop bij belasting
 3. Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
 4. Bepaling consistentiegrenzen
 5. Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid