ENSIA-jaarcyclus 2021

De ENSIA-jaarcyclus is in 2021 vernieuwd voor de BAG, BGT en BRO. De verantwoording gaat vanaf 2021 over het kalenderjaar en niet meer van 1 juli tot 1 juli. Bekijk het filmpje over veranderde ENSIA-jaarcyclus 2021.

Met de nieuwe jaarcyclus loopt het tijdvak voor de vragenlijst ook van 1 januari tot 1 juli. Verder is het de bedoeling dat in juli de vragen worden ingevuld via de ENSIA-tool, die de rest van het jaar gebruikt kan worden om eventuele knelpunten op te lossen. In hoeverre dat is gelukt, kan dan meegenomen worden in de bestuurlijke verantwoordingsrapportage die begin 2022 wordt ingediend.

In de instructievideo hieronder kunt u bekijken wat er veranderd is.