ENSIA-jaarcyclus 2021

Gepubliceerd 17 december 2020

De ENSIA-jaarcyclus is in 2021 vernieuwd voor de BAG, BGT en BRO. De verantwoording gaat vanaf 2021 over het kalenderjaar en niet meer van 1 juli tot 1 juli.

Over ENSIA

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de geobasisregistraties BAG, BGT en BRO. Jaarlijks leggen bronhouders, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, bestuurlijk verantwoording aan ons af over het bijhouden en de kwaliteit van deze registraties. De bronhouders leggen verantwoording af via het inleveren van bestuurlijke rapportages over hun jaarlijkse zelfcontroles.