Nieuwe reeks BRO'tjes

Gepubliceerd 19 januari 2021

Wegens het succes van de reeks BRO'tjes in 2020, is besloten hiermee in 2021 verder te gaan.  We programmeren daarom voor alle BRO'ers weer een online serie colleges/webinars/workshops. Dit doen we iedere maand, zoveel mogelijk op de eerste donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Begin de dag dus met een BRO'tje! De eerste is op 4 februari a.s. Schrijf snel in!

In deze tijd is het belangrijk om andere wegen te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Veel bijeenkomsten gaan niet door en de meesten van jullie werken nog steeds vanuit huis. Bij het programma BRO proberen we flexibel te programmeren. Veel online, maar zodra het weer mag en kan zullen we ook hybride of geheel fysieke bijeenkomsten organiseren.

BRO'tje 4 februari a.s.

De BRO'tjes vormen een mooie aanvulling op de review- en implementatiesessies en de ketendemo van de Ketendag.  Op 4 februari gaat het BRO'tje over de registratieobjecten grondwatermonitoring van tranche 3. Speciaal voor BRO'ers die niet thuis zijn in het domein en nog een stuk basisinformatie mee willen krijgen, neemt Erik Simmelink (TNO) u mee langs peilbuizen en monitoringnetten en laat zien hoe je grondwaterstanden en -kwaliteit meet. En vertelt wat daar vervolgens in de praktijk mee gedaan wordt. Meer informatie  over deze sessie en het inschrijfformulier vindt u op de pagina over het BRO'tje.

Technische sessie: 11 februari a.s.

Voor iedereen die in het werkveld aan de slag gaat met de nieuwe grondwatermonitoringobjecten uit tranche 3 is een implementatiesessie gepland op 11 februari tijdens de Ketendag. Hier komt de technische kant van het aanleveren van de grondwatermonitoringobjecten tranche 3 aan de orde.