BRO Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

De volgende vier sessies staan op deze dag gepland:

  • Implementatiesessie Grondwatermonitoring
  • Ketendemo
  • Reviewsessie Grondwatergebruik
  • Reviewsessie domein Mijnbouwwet
Meer informatie

Programma

9.00 - 10.30 | Implementatiesessie Grondwatermonitoring

Het standaardisatieproces voor de meeste registratieobjecten uit het domein Grondwatermonitoring is afgerond. Nu ontstaan vragen over beheer en de wijze van aansluiten op de software van de BRO. Daarom organiseren we implementatiesessies op maat waarbij aspecten uit de gehele keten aan bod komen. We gaan graag in overleg met u over beheer en implementatie van deze BRO-gegevens. Uw feedback is van harte welkom!

Centraal in deze sessie staan de samenhangende registratieobjecten: Grondwaterstandonderzoek, Grondwatersamenstellingsonderzoek, Grondwatermonitoringnet en Grondwatermonitoringput. De eerst genoemde drie zijn afgelopen december in productie gegaan; putten staan sinds 2017 in productie. Deze implementatiesessie sluit aan op het BRO'tje van 4 februari: Aan de slag met grondwater, de basis.

Voor wie?

Bronhouders en leveranciers van grondwatermonitoringgegevens;  softwareleveranciers die software ontwikkelen voor dit domein en afnemers en gebruikers van deze gegevens.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemo

Tijdens de BRO Ketendemo ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

In deze sessie geven wij specifiek aandacht aan het Geotechnisch booronderzoek en de voortgang van de wijzigingen en toevoegingen in 2021. Op 1 juli a.s. zal een nieuwe gegevenscatalogus met daarin 4 extra bepalingen van kracht worden. In de software worden dan tegelijkertijd enkele verbeteringen doorgevoerd. Wat betekent dit voor gebruikers? En hoe en wanneer kan je het beste met dit registratieobject aan de slag gaan? Dit alles lichten we toe in deze sessie.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

13.00 - 14.30 uur | Reviewsessie Grondwatergebruik

In deze sessie staat de gegevensstandaard voor het registratieobject Grondwatergebruiksysteem (GUF) centraal. Vanaf 1 februari tot en met 15 maart staat deze in publieke consultatie. Iedere belanghebbende kan in deze periode reageren op de gegevenscatalogus. De inbreng wordt door het standaardenteam behandeld en verwerkt in de definitieve gegevenscatalogus.

De vorige keer heeft het standaardenteam de catalogus globaal toegelicht; deze sessie gaan we meer in op de details. De sessie is bedoeld om op interactieve wijze met elkaar in gesprek te gaan.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, etc.

15.00 - 16.30 uur | Reviewsessie domein Mijnbouwwet

Vanaf 1 februari tot en met 15 maart staan de gegevenscatalogi in publieke consultatie voor:

  • Mijnbouwconstructie (EPC)
  • Mijnbouwwetvergunning (EPL)

Het object Mijnbouwconstructie kent de subcategoriën Mijnstelsels, Boorgaten en Zoutcavernes.

Iedere belanghebbende kan in deze periode reageren op de gegevenscatalogi. De inbreng wordt door het standaardenteam behandeld en verwerkt in de definitieve gegevenscatalogi.

In deze sessie worden de gegevensmodellen in volledigheid toegelicht en de informatie die er in de laatste sprint aan is toegevoegd. De sessie is bedoeld om op interactieve wijze met elkaar in gesprek te gaan.

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens, omdat deze in de BRO worden opgenomen.

Aanmelden

Zonder aanmelding geen deelname.  Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 10 februari aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

  • Aanmelden