Bronhouders opgelet! Jaarlijks onderzoek stand van zaken BRO

Gepubliceerd 20 januari 2021

Binnenkort start het jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken BRO onder bronhouders. Het doel is om inzicht te krijgen in de voortgang van de implementatie en het gebruik van de BRO. Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

Bent u contactpersoon bij een bronhouder van de BRO? Dan wordt u benaderd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Statisfact dat in opdracht van het programma BRO het onderzoek uitvoert. U ontvangt een uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst. Dit  kost u ongeveer 15 minuten van uw tijd.


Wij stellen uw deelname aan het onderzoek erg op prijs. Hoe concreter wij weten wat er leeft onder bronhouders, hoe beter wij u kunnen informeren en betrekken.

Op 8 februari worden de uitnodigingen voor het onderzoek verstuurd. Wij publiceren de resultaten van het onderzoek op onze website.


Eerder BRO-onderzoek

Bekijk de resultaten van het BRO-onderzoek uit eerdere jaren.