BRO nieuwsbrief juni

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Werkorganisatie HLT Samen: een goede start is het halve werk
  • Rijkswaterstaat op kop met aanleveren van sonderingen
  • Uitbreiding BRO-model GeoTOP met Brabant en Limburg
  • Stratigrafische nomenclator BROloket geheel vernieuwd
  • Drinkwaterbedrijven en provincies voortvarend met vergunningplichtige putten
  • WENR trekt een BRO-sprint
  • Publieke consultatie aanvullingen Bodemkaart
  • En natuurlijk de meestgestelde vragen en onze agenda

HLT Samen: een goede start is het halve werk

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn als állerlaatste in Nederland aangesloten op de BRO. Maar daarna volgde een vliegende start met mooie resultaten. Wendy Brethouwer, de nieuwe BRO-coördinator: ”Ik ben het gewend me gewoon ergens in vast te bijten en mijn netwerk te benutten.”

Rijkswaterstaat koppositie sonderingen

Rijkswaterstaat is momenteel koploper met het aanleveren van sonderingen in de BRO. De sonderingen zijn afkomstig van grote projecten als aanleg en verbreding van wegen met vaak ingewikkelde bouwwerken als flyovers, onderhoud van vaarwegen en realisatie van windmolenparken. Interessante projecten die mede dankzij een groot aantal sonderingen goed werden voorbereid.

Uitbreiding BRO-model GeoTOP met Brabant en Limburg

Het BRO-model GeoTOP is uitgebreid met de gebieden Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Het model geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP. Detail ontstaat doordat de informatie in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter wordt weergegeven. Voor het maken van GeoTOP is Nederland onderverdeeld in een aantal regio's. Noord- en west Nederland stonden al in het model en na Brabant en Limburg volgen stapsgewijs de andere delen van Nederland. U kunt het model onder meer raadplegen in het BROloket.

Stratigrafische Nomenclator BROloket geheel vernieuwd

Voor het maken van geologische kaarten en ondergrondmodellen is een standaard nodig met definities van gesteentelagen. In geologische termen: een stratigrafische nomenclator.  Voorheen werd deze informatie gepresenteerd in dikke handboeken. De geologische dienst Nederland van TNO heeft deze kennis overzichtelijk online bij elkaar gebracht in het BROloket en recent in een nieuw jasje gestoken. Maak kennis met de vernieuwde Stratigrafische Nomenclator!

Drinkwaterbedrijven en provincies voortvarend met vergunningplichtige putten

De provincies werken voor het aanleveren van gegevens van de grondwaterputten vaak samen met partijen die veel data aanleveren, zoals de drinkwaterbedrijven. Inmiddels hebben 6 van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland vergunningplichtige putten aangeleverd voor 7 provincies. Onlangs deelden zij hun ervaringen in een online bijeenkomst.

WENR trekt BRO-sprint

Ook bij Wageningen Environmental Research (WENR) gaat het werk aan de BRO gewoon door. Sterker nog: er zijn de laatste tijd aardig wat producten opgeleverd. Er zijn nieuwe versies van de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart beschikbaar gesteld, een nieuwe storymap is gepubliceerd, het veldwerk en de werkzaamheden in het bodemfysisch lab gaan zo veel mogelijk door en er worden regelmatig publicaties en rapporten uitgebracht.

Eerste geotechnische boormonsteranalyses aan de BRO geleverd

De eerste geotechnische boormonsteranalyses (BHR-GT BMA) zijn nu volgens NEN-EN-ISO 14688 aan de BRO geleverd. Juist gegevens uit het geotechnisch laboratoriumonderzoek zijn belangrijk, omdat die heel geschikt zijn voor hergebruik door anderen. Wiertsema & Partners b.v. beet het spits af.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Kan ik automatisch notificaties krijgen van wijzigingen in het Bronhouderportaal?

Ja, dat is nieuw. U kunt in het Bronhouderportaal bij uw profiel aangeven welke e-mailnotificaties u wilt ontvangen. Als u bent ingelogd in het Bronhouderportaal, komt u in uw profiel door rechtsboven op uw naam te klikken. U kunt automatisch een bericht ontvangen als uw levering is gecontroleerd, vastgesteld of doorgeleverd. Ook kunt u een notificatie krijgen als u een nieuwe machtiging ontvangt.

2. Hoe moet ik als bronhouder omgaan met geotechnisch booronderzoek dat begin 2020 is geproduceerd en niet voldoet aan de NEN-EN-ISO 14688?

De implementatie van de norm NEN-EN-ISO 14688 heeft doorgelopen tot mei 2020. Hierdoor zijn de geotechnische boringen tot mei mogelijk niet uitgevoerd volgens de nieuwe norm. In overeenstemming met de opdrachtgever kan er besloten worden om de informatie die is ingewonnen in de periode 1 januari tot 1 mei 2020 volgens een IMBRO/A kwaliteit aan te leveren. In dat geval kan de informatie die volgens NEN5104 is geproduceerd ook aangeleverd worden.

3. Hoe kan ik feedback geven op de BRO?

Samen maken we de BRO, dus uw feedback is zeer welkom. Als u bijvoorbeeld twijfelt aan de juistheid van gegevens kunt u een terugmelding doen. Wilt u reageren op het gebruik van BROloket, dan kunt u via de Feedback-knop direct uw reactie geven. Wilt u structureel meedenken? Dan kunt u deelnemen aan de Ketendagen en de Klankbordgroep. Verder is er natuurlijk de servicedesk voor al uw vragen of reacties.

Publieke consultatie aanvullingen Bodemkaart

Op maandag 6 juli start de publieke consultatie voor aanvullingen op de bestaande catalogus van het registratieobject Bodemkaart. De consultatie loopt tot en met 31 september. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Verschuiven oplevering registratieobject

In het ontwikkeltraject voor de derde tranche is geconstateerd dat de eerdere planning voor het operationeel maken van 1 nieuw registratieobject en 2 wijzigingen van registratieobjecten uit Tranche 1 en 2 op 1 januari 2021 niet haalbaar is. Daarom schuift de oplevering daarvan 1 tot 2 maanden op. Dit is de meest praktische oplossing voor een knelpunt in de capaciteit, ontstaan door de coronacrisis en door toename van beheerwerkzaamheden naast ontwikkelwerkzaamheden. Bekijk welke registratieobjecten dit zijn.

BRO Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? Wij helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen over de BRO - niet alleen de technische - en bij het oplossen van problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Als uw vraag of probleem meer voeten in aarde heeft, ondersteunt het BRO Implementatieteam bronhouders. Een van de teamleden komt dan bij u langs. Het kan ook zijn dat het implementatieteam vragen heeft aan u over sonderingen of grondwatermonitoringsputten die nog niet in de BRO staan. Het team neemt dan contact met u op.

BRO Ketendagen

Banner BRO_Ketendemo_Inwinnen-verwerken-gebruiken-beheren

Wist u dat u tijdens de maandelijkse Ketendagen kunt helpen bij het maken van de BRO? Tijdens deze dag demonstreren de BRO teams de technische resultaten over de afgelopen vier weken, zoals het Bronhouderportaal en Standaardisatie. Ook worden er verdiepende sessie gehouden, bijvoorbeeld binnen de domeinen Grondwater en Bodem- en Grondonderzoek. Deze dag staat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. Meld u aan voor de eerstvolgende digitale Ketendag op 2 juli. We zien u graag!

Verrijk de BRO, doe mee in de Klankbordgroep

Het programma BRO is op zoek naar u! Maakt u al gebruik van gegevens uit de BRO of gaat u dat binnenkort doen? Wilt u uw ervaringen met ons delen en ons helpen onze producten te verbeteren? Meld u dan aan voor de Klankbordgroep BRO. Het kost u niet veel tijd en het levert u en alle BRO-gebruikers veel op!

BRO Community

Bent u al lid van de BRO Community? Hier delen we met elkaar tips, kennis, ervaringen, inspiratie en vragen over bodem en ondergrond. U bent van harte welkom!

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Dat gebeurt de komende tijd online. Kijk daarvoor in de agenda. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?