Uitbreiding BRO-model GeoTOP met Brabant en Limburg

Gepubliceerd 22 juni 2020

Het BRO-model GeoTOP is uitgebreid met de gebieden Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Het model geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP. Detail ontstaat doordat de informatie in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter wordt weergegeven. Voor het maken van GeoTOP is Nederland onderverdeeld in een aantal regio's. Noord- en west Nederland stonden al in het model en na Brabant en Limburg volgen stapsgewijs de andere delen van Nederland. U kunt het model onder meer raadplegen in het BROloket.

GeoTOP kan gezien worden als een driedimensionale geologische kaart en daarmee als een opvolger van de papieren Geologische Kaart van Nederland 1:50.000. Deze gebruiksschaal past bij toepassingen op provinciaal, gemeentelijk of wijkniveau. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van nieuwe infrastructurele werken als tunnels en wegen, zoeken naar ondergrondse oplossingen voor klimaatadaptatie en energietransitie, de winning van drinkwater of oppervlaktedelfstoffen (klei, zand, grind).

De gebieden in GeoTOP, nu ook met Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg

Gebruik

Bij ondergrondvraagstukken op de gedetailleerdere schaal van straat, individuele gebouwen of bouwlocatie kan GeoTOP dienen als raamwerk waarbinnen meer detail kan worden aangebracht. Met behulp van diverse visualisaties kan de gebruiker in het BROloket een goed 3D-beeld van de opbouw en de eigenschappen van de ondergrond zien.

Weergave van het model GeoTOP

Er komt meer

Ondertussen is de Geologische Dienst Nederland (TNO), gestart met onderhoud aan de twee oudste modelgebieden van GeoTOP: Zeeland en Goeree-Overflakkee. Het zal waarschijnlijk tot 2022 duren voordat de nieuwe versie van deze modelgebieden beschikbaar komen. Daarna volgen nieuwe gebieden: Oost-Nederland, Drenthe, Flevoland en Zuid-Limburg.

Bekijk de nieuwe versie van GeoTOP

De nieuwe versie van GeoTOP is beschikbaar op onder meer BROloket en PDOK.


Meer informatie

Meer over GeoTOP en andere BRO-modellen

Bekijk ook de uitleg van GeoTOP in de storymap