Eerste geotechnische boormonsteranalyses aan de BRO geleverd

Gepubliceerd 11 juni 2020

De eerste geotechnische boormonsteranalyses (BHR-GT BMA) zijn nu volgens NEN-EN-ISO 14688 aan de BRO geleverd. Juist gegevens uit het geotechnisch laboratoriumonderzoek zijn belangrijk, omdat die heel geschikt zijn voor hergebruik door anderen. Wiertsema & Partners b.v. beet het spits af.

“We vinden het heel belangrijk om te laten zien dat aanleveren van de analyses ook kan”, legt Kees-Jan van der Made uit. “Hoe meer gegevens in de BRO, hoe beter het zicht op de draagkracht en samenstelling van de ondergrond. Daar kun je letterlijk en figuurlijk op bouwen. We zien de ondergrond daarom ook als sleutel voor al het toekomstig werk: geen bovengrond zonder ondergrond. Nu moeten anderen ook snel gaan leveren!”

Werkgroep VOTB

Wiertsema & Partners is samen met de overige leden van de VOTB werkgroep voor geotechnisch laboratoriumonderzoek (INPIJN BLOKPOEL, MOS en FUGRO) intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van het BHR-GT BMA registratieobject in de BRO.

Uitvoering

De boringen en het geotechnisch laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd voor de provincie Flevoland en voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Voor de Provincie Flevoland bouwt Structon Civiel de bestaande turborotonde op het kruispunt van de Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) om tot een ongelijkvloers kruispunt. 
Deze aannemer gaf opdracht voor boringen en geotechnisch laboratoriumonderzoek.
In opdracht van het Hoogheemraadschap werden de boringen en het geotechnisch laboratoriumonderzoek door Wiertsema & Partners gedaan voor het project Herinrichting Meije Kade.

Plaats van sonderingen die gebruikt zijn voor geotechnisch laboratoriumonderzoek bij het kruispunt in Flevoland