Drinkwaterbedrijven en provincies voortvarend met vergunningplichtige putten

Gepubliceerd 21 juni 2020

De provincies werken voor het aanleveren van gegevens van de  grondwaterputten vaak samen met partijen die veel data aanleveren, zoals de drinkwaterbedrijven. Inmiddels hebben 6 van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland vergunningplichtige putten aangeleverd voor 7 provincies. Onlangs deelden zij hun ervaringen in een online bijeenkomst.

Om de datalevering in goede banen te leiden, is een traject gestart met provincies en drinkwaterbedrijven. Daarin zijn afspraken gemaakt en is de ambitie uitgesproken de putten voor 1 mei 2020 te leveren. Dit traject heeft geleid tot een mooie score en veel ervaring. Brabant Water heeft als eerste alle vergunningplichtige putten aangeleverd met complete historie van gegevens.

Maar er wordt nog hard doorgewerkt, want het werk is nog niet klaar. Waterbedrijf Vitens staat bijvoorbeeld voor de uitdaging om voor 7 provincies data te leveren en dat blijkt een behoorlijk tijdsintensieve klus te zijn. De hoeveelheid werk hangt in sterke mate af van de compleetheid van de data. Daarom is er een nieuwe deadline van 1 september 2020 gekomen.

Afgelopen jaar in beeld:

Traject 'vergunningplichtige grondwatermonitoringputten in de BRO'

Ervaringen en tips uitwisselen

Onlangs kwamen acht van de tien drinkwaterbedrijven bijeen en deelden zij de opgedane ervaringen en tips. Jelle van Sijl, geohydroloog bij Vitens vertelt: “We merken dat het leveren aan de BRO geen doel op zich is. Nu we alles bekijken is het een mooie aanleiding om eerst intern ICT, processen en data op orde te krijgen voordat we alles goed ingeregeld hebben. Dat was altijd al belangrijk, maar door de wettelijke taak is het nu urgent geworden. We gaan er met een aantal collega’s mee aan de slag en zullen we de komende maanden ook wel druk mee zijn.” Ook positief ontvangen is de ondersteuning van BROlab. Door 9 van de 10 drinkwaterbedrijven is daarvan gebruik gemaakt.

De aandacht voor de BRO bij de interne organisatie van de drinkwaterbedrijven is nog wat onderbelicht, zo ervaren de meeste drinkwaterbedrijven. Daarvoor zal ook aandacht worden gevraagd via VEWIN en KWR. Een suggestie is ook om alvast een BRO-coördinator bij de drinkwaterbedrijven aan te stellen, vooruitlopend op het 'bronhouderschap'.

Vitaal belang

Drinkwaterbedrijven zijn momenteel geen Bronhouder (want geen bestuursorgaan), maar zijn van vitaal belang in het waterdomein. Het programma BRO verkent daarom hoe drinkwaterbedrijven opgenomen kunnen worden als bronhouder via een aanpassing in de Wet Bro. Vooralsnog zijn zij ‘beoogd bronhouder’ en leverancier van grondwatermonitoringputten die in het kader van uitgegeven vergunningen voor provincies een rol spelen. Door het leveren van deze putten aan de BRO voldoen provincies aan de wet en doen drinkwaterbedrijven ervaring op met de BRO.

Wat is de huidige status?

Hieronder is de huidige status per drinkwaterbedrijf aangegeven. Er zijn drinkwaterbedrijven die in één provincie werkzaam zijn, maar ook die meer provincies bestrijken.

Legenda

  • Vlakjes met cijfer: aantal aangeleverde vergunningplichtige putten
  • Aantal met*: alle vergunningplichtige putten én ‘eigen putten' drinkwaterbedrijf
  • Aantal met **: alle vergunningplichtige putten mét wijzigingen in het verleden