Publieke consultatie aanvullingen Bodemkaart

Gepubliceerd 21 juni 2020

Op maandag 6 juli start de publieke consultatie voor aanvullingen op de bestaande catalogus van het registratieobject Bodemkaart. De consultatie loopt tot en met 31 augustus. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

De Bodemkaart

De Bodemkaart beschrijft de bodemopbouw van Nederland tot een diepte van 1,20 meter op een schaal van 1:50.000. De kaart bevat meer dan 300 typeringen van de bodem, gebaseerd op grondsoorten zoals klei, veen, zand en löss en andere gegevens als zuurgraad, kalkgehalte en organische stof. Op de kaart wordt de ruimtelijke verspreiding van de verschillende bodemtypen aangegeven.

Bodemkaart

Uitbreiding: afgeleide profielen

De catalogus is nu uitgebreid met de afgeleide profielen. Aan elk vlak met een bodemtype op de kaart, is een profiel gekoppeld waaraan gerefereerd kan worden. Het profiel geeft in meer detail weer hoe de opbouw van dat specifieke bodemtype er uitziet. Het geeft weer welke lagen (de horizonten) aanwezig zijn en welke kenmerken die lagen hebben. Ook bodemchemische en -fysische kenmerken zijn opgenomen in het profiel.

Een dergelijk profiel is door experts afgeleid van alle bodemprofielen die in het veld zijn waargenomen, vandaar dat het een afgeleid profiel genoemd wordt en als een standaard te gebruiken is. Hierdoor is het mogelijk om op basis van deze kenmerken meer specifiek, thematische kaarten af te leiden. Het model zoals in de catalogus is beschreven, volgt de dataspecificaties van INSPIRE en is daarmee compliant.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Bodemkaart' loopt van 6 juli tot en met 31 augustus. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Op de pagina's over de publieke consultaties vindt u vanaf 6 juli a.s. het formulier voor de publieke consultatie.