WENR trekt BRO-sprint

Gepubliceerd 30 juni 2020

Ook bij Wageningen Environmental Research (WENR) gaat het werk aan de BRO gewoon door. Sterker nog: er zijn de laatste tijd aardig wat producten opgeleverd. Er zijn nieuwe versies van de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart beschikbaar gesteld, een nieuwe storymap is gepubliceerd, het veldwerk en de werkzaamheden in het bodemfysisch lab gaan zo veel mogelijk door en er worden regelmatig publicaties en rapporten uitgebracht.

Actualiseren

De Bodemkaart van Nederland en de Geomorfologische Kaart zijn inmiddels geheel in overeenstemming gebracht met de desbetreffende BRO datacatalogi en zijn uiteraard te zien op BROloket.nl en PDOK.nl. Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan verdere actualisatie: de veldbodemkundigen zijn tot hun grote genoegen gewoon welkom in het veld en verzamelen gegevens, zodat de volgende actualisatieronde netjes volgens de planning zullen verlopen. Joop Okx, programmaleider Basisregistratie Ondergrond bij WENR: “De eerste resultaten van de actualisatie in de Gelderse Vallei heb ik al gezien: een grote verbetering!”

Oude kaartbladverschillen worden weg gewerkt. De rechte stukken lopen nu natuurlijker.

Oude kaartbladverschillen worden weggewerkt. Het gebied rondom de middenlijn loopt nu natuurlijker in elkaar over.

Bodemfysisch lab

Ook in het bodemfysisch lab wordt doorgewerkt.  Het is nog even afwachten of de ruimtelijke (corona-)beperkingen in het lab tot vertragingen zullen leiden. Zodra het kan zet het lab weer alle zeilen bij. In het lab worden zaken als waterdoorlatendheid en bulkdichheid gemeten. De data uit het lab worden voor de meest uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken gebruikt. Op dit moment staat het verdrogingsonderzoek in volle belangstelling. Een ander mooi voorbeeld is te zien in de nieuwste storymap Flevoland.

Storymap Bodemdaling Flevoland

Onlangs heeft Wageningen Environmental Research een storymap toegevoegd aan de BRO Praktijkvoorbeelden. Dit praktijkvoorbeeld gaat over de bodemdaling in Flevoland. De bodem daalt omdat het veen in de polder langzaam verdwijnt en de klei inklinkt. Dit heeft gevolgen voor zowel de infrastructuur als de landbouw. Inzicht in de kwetsbaarheid van het gebied voor verdere bodemdaling is noodzakelijk voor het ontwikkelen van duurzame maatregelen. Deze storymap laat zien hoe gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) hebben bijgedragen tot begrip van bodemdaling en mogelijkheden voor toekomstige ruimtelijke plannen en inrichtingen van de provincie Flevoland. Bekijk de Storymap Bodemdaling Flevoland!

Toepasbaarheid BRO-data verbeterd

Data uit de BRO kan voor bepaalde toepassingen soms te grof of te gedetailleerd zijn. De 1:50.000 bodemkaart is bijvoorbeeld te grof voor precisielandbouw per perceel, maar te gedetailleerd voor Europese vraagstukken. Het onlangs gepubliceerde rapport ‘Interpolatie, aggregatie en desaggregatie van ruimtelijke bodemgegevens in de Basisregistratie Ondergrond (BRO)’ beschrijft de methoden waarmee je puntdata en kaarten kunt vertalen van het geleverde naar het gewenste detailniveau. In een aantal gevallen zal daar wel extra hulpinformatie voor nodig zijn. Ook wordt bijvoorbeeld een broncode gegeven waarmee gebruikers meteen zelf aan de slag kunnen. Dit is bruikbaar voor allerlei sectoren zoals landbouw, natuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer, infrastructuur, en klimaatmitigatie. En de methoden kunnen natuurlijk ook op data over andere onderwerpen toegepast. Zo maken we de BRO-data breder toepasbaar. Bekijk het rapport.

Levering 1847 Bodemkundige Wandbeschrijvingen aan de BRO

Tot slot heeft WENR onlangs zo’n 60% van de bodemkundige wandbeschrijvingen van BIS Nederland naar de BRO verhuisd. De afgelopen jaren zijn er maar liefst 2927 kuilen gegraven, daarvan staan er nu 1847 in de BRO. De resterende 1080 volgen zodra de BRO-domeinlijsten zijn gecorrigeerd. Deze wandbeschrijvingen, ook wel bekend als profielkuilen, leveren meer informatie op dan een gebruikelijke boorkern. Bij een kuil ontstaat namelijk zicht op een complete wand en dat levert meer informatie op.