Stratigrafische Nomenclator BROloket geheel vernieuwd

Gepubliceerd 11 juni 2020

Voor het maken van geologische kaarten en ondergrondmodellen is een standaard nodig met definities van gesteentelagen. In geologische termen: een stratigrafische nomenclator.  Voorheen werd deze informatie gepresenteerd in dikke handboeken. De geologische dienst Nederland van TNO heeft deze kennis overzichtelijk online bij elkaar gebracht in het BROloket en recent in een nieuw jasje gestoken. Maak kennis met de vernieuwde Stratigrafische Nomenclator.

In de vernieuwde versie van de Nomenclator is een aantal verbeteringen aangebracht om de informatie ook voor niet-experts beter toegankelijk te maken. Zo is een nieuwe vormgeving en heldere navigatie toegevoegd en is Nomenclator volledig tweetalig en heeft kortere teksten. Ook is er nu een uitgebreide zoekfunctionaliteit en zijn er foto's toegevoegd.

Stratigrafie als basis voor modellen

De Stratigrafische Nomenclator maakt gebruik van de stratigrafie. Dit is een belangrijk basisprincipe voor het maken van een geologische kaart of model. De stratigrafie bestudeert de grootschalige gelaagdheid van de ondergrond, waarmee de opbouw van de aardkorst wordt onderverdeeld; stratum is Latijn voor laag. Geologen definiëren stratigrafische eenheden om de opbouw en structuur van de ondergrond geologisch in kaart te kunnen brengen voor het maken van modellen. Die definities moeten eenduidig zijn en vastleggen welke eigenschappen een gesteenteformatie heeft en hoe de stapelingsrelatie van die formatie is ten opzichte van andere formaties. De gedefinieerde eenheden noemen we lithostratigrafische eenheden. De definities worden na grondige controle op bruikbaarheid en wetenschappelijke correctheid gepubliceerd in speciale handboeken en tegenwoordig dus vaak online, zoals op de Stratigrafische Nomenclator in het BROloket.

Bekijk de online Nomenclator

Ook als u niet dagelijks werkt met ondergrondinformatie, is een kijkje in de Stratigrafische Nomenclator de moeite waard.

We zijn benieuwd naar uw reactie. Die kunt u gemakkelijk geven via de Feedback-knop in het BROloket. Voor vragen over de Stratigrafische Nomenclator kunt contact met ons opnemen via de BRO Servicedesk.