BRO nieuwsbrief augustus

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Serie BRO-webinars start: begin de dag met een BRO'tje
 • Ondergrondkennis cruciaal bij energietransitie Amsterdam
 • Rotterdam maakt werk van de BRO
 • Esri webinar: Optimaal benutten van de BRO in ArcGIS
 • Lessen ondergrond nu ook voor HAVO/VWO
 • BRO-praktijkvoorbeelden winnen internationale Esri 3D-prijs

Begin de dag met een BRO'tje

Vanaf 3 september start het programma BRO met een nieuw fenomeen: 'Begin de dag met een BRO'tje!' We programmeren speciaal voor alle BRO'ers een online serie colleges/webinars/workshops. Dat doen we op een vaste dag en een vast tijdstip: iedere donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Start de donderdag dus goed, begin met een BRO'tje! Schrijf snel in!

Ondergrondkennis cruciaal bij energietransitie Amsterdam

Hoe helpen ondergrondgegevens en 3D ruimtelijke planning bij de planvorming voor een nieuw warmtenet in het Paasheuvelweggebied in Amsterdam? Het programma BRO deed met de gemeente Amsterdam een proef op de som met een praktijkvoorbeeld en betrok daarbij experts van Arcadis, Geodan, Waternet en Deltares. Een integrale aanpak en goed zicht op de samenstelling van de ondergrond en alles wat daarin aanwezig is, blijken cruciaal te zijn in dit project. Over de zoektocht in de ondergrond die aan deze conclusie voorafging, is nu een digitaal bladerboek (Storymap) gemaakt.

Rotterdam maakt werk van de BRO

Met het aanleveren van zo’n 11.000 historische sonderingen is Rotterdam in één klap de grootste leverancier van BRO-gegevens. Al bij de invoering van de eerste tranche van de BRO in 2018 ging Rotterdam enthousiast aan de slag met de BRO. Een paar medewerkers van het Ingenieursbureau bouwden veel kennis op en zorgden ervoor dat Rotterdam aan de wettelijke taken kon voldoen. Don Zandbergen en Patrick Koek vertellen hoe Rotterdam steeds meer werk maakt van de BRO.

Esri webinar: Optimaal benutten van de BRO in ArcGIS

Op dinsdag 1 september organiseert Esri het webinar 'Optimaal benutten van de Basisregistratie Ondergrond in ArcGIS'. Samen met onder andere Martin Peersmann, programmamanager BRO, en Michiel van der Meulen, chief geologist bij TNO, werpen we een blik op de toegevoegde waarde van de BRO. En we kijken naar de verschillende modellen binnen de BRO en hun toepassingen in ArcGIS. Komt u ook?

Lessen ondergrond nu ook voor HAVO/VWO

Om te zorgen dat leerlingen actief kunnen meedenken over ruimtelijke vraagstukken in een stedelijke omgeving is het noodzakelijk dat ze kunnen werken met Geo-ICT. Ook moeten ze leren hoe zaken onder én boven de grond samen belangrijk zijn bij de ontwikkeling van steden. Daarom ontwikkelde EduGIS met het programma BRO een lespakket voor VMBO en nu ook voor HAVO/VWO.

BRO-praktijkvoorbeelden winnen internationale Esri 3D-prijs

De praktijkvoorbeelden van de BRO hebben de eerste prijs gekregen in de categorie 3D GIS-kaarten van Esri. De prijs is uitgereikt in het kader van de Esri User Conference 2020. De nieuwste storymap van Amsterdam AmstelStad is als voorbeeld ingezonden. Met de praktijkvoorbeelden neemt het programma BRO met een of meer partners en experts te proef op de som en kijkt hoe ondergrondgegevens een rol spelen bij een opgave. Martin Peersmann, programmamanager BRO: “Ik ben heel trots op wat we samen met het werkveld bereikt hebben. Samenwerken, ook internationaal, is van groot belang om innovaties tot stand te brengen. Deze prijs laat zien dat we in Nederland innovatief zijn en zelfs vooroplopen met onze geo-basisregistraties."

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Wat betekent de gebruiksplicht voor BRO-gegevens en -modellen?

Op de site leest u wat verplicht gebruik van de BRO betekent in de praktijk. Ook vindt u er praktische tips, zodat ook aannemers en onderaannemers via de opdracht aan de gebruiksplicht van de BRO voldoen. Vervolgens leidt gebruik van de BRO tot de conclusie dat de informatie wel of niet bruikbaar is. Gaat u nieuwe gegevens inwinnen? Dan moeten die verplicht aangeleverd worden bij de BRO. En is er twijfel over de juistheid van BRO-gegevens? Dan moet u verplicht een terugmelding doen.

2. Waar vind ik de Grondwatertrappenkaart?

De Grondwatertrappenkaart was voorheen een aparte laag in de Bodemkaart van Wageningen Environmental Research. In de BRO zijn deze kaarten opgenomen als twee aparte registratieobjecten bij de Modellen. De Bodemkaart is al beschikbaar in de BRO. De nieuwste versie van de Grondwatertrappenkaart komt in tranche 4 (1 januari 2022) als onderdeel van het model Grondwaterspiegeldiepte in de BRO beschikbaar. Naast de grondwatertrappen-informatie worden ook andere grondwaterkarakteristieken in dit model opgenomen, zoals de fluctuatie van de grondwaterspiegel.

3. Welk boorsysteem, zoals een edelmanboor of een pulsboor, hoort bij welke boortechniek en welke bemonsteringsmethode in de BRO?

Om het aanleveren van gegevens uit booronderzoek makkelijker te maken, is een overzicht gemaakt waarbij de apparaten die in het veld gebruikt worden om te boren en te bemonsteren gekoppeld worden aan wat in de basisregistratie boortechniek en bemonsteringsmethode wordt genoemd. U vindt deze informatie in de handreiking 'Boor- en monstertechniek en monsterkwaliteit (pdf, 115 kB)'.

Service & Contact

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Ook zorgen de medewerkers voor het oplossen van uw problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Publieke consultatie Geologische boormonsteranalyse

Op maandag 3 augustus is de publieke consultatie gestart voor het registratieobject Geologische boormonsteranalyse (BHR-G BMA). De consultatie loopt tot en met 28 september. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Grondwaterputten dagelijks actueel

De updates van de services voor grondwatermonitoringputten (GMW) in PDOK zijn vanaf nu geautomatiseerd. Dat betekent dagelijks actuele gegevens in plaats van wekelijks. Dit levert kwaliteit en tijdbesparing op in het beheer. Bij PDOK zijn nu ook de nieuwe WMS-service en de Atomfeed voor de grondwaterputten beschikbaar gesteld. De WMS bevat de dagelijks actuele grondwaterputten-kenset en de Atom bevat dagelijks de volledige put-gegevens als downloadbare Geopackage.

Gebruikersonderzoek basisregistraties

Het ministerie van BZK heeft onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en de belemmeringen die gebruikers van basisregistraties ervaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de basisregistraties veel gebruikt worden, zowel binnen als buiten de overheid. Verder zijn gebruikers tevreden over gegevens en mogelijkheden, maar de samenhang kan beter.

BRO Ketendagen

Wist u dat u tijdens de maandelijkse Ketendagen kunt helpen bij het maken van de BRO? Tijdens deze dag demonstreren de BRO teams de technische resultaten over de afgelopen vier weken. Deze dat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende Ketendag staat gepland op donderdag 27 augustus. Deze dag staan vier sessies gepland:

 • Reviewsessie standaarden domein Bodem- en grondonderzoek
 • Ketendemo door de productowners van ketenteams
 • Reviewsessie standaarden domeinen Grondwater deel 1
 • Reviewsessie standaarden domein Mijnbouwwet
 • Reviewsessie standaarden domein Grondwater deel 2 (Dinsdag 1 september)

U bent van harte welkom!

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Dat gebeurt de komende tijd online. Kijk daarvoor in de agenda. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?