Lessen ondergrond nu ook voor HAVO/VWO

Gepubliceerd 6 juli 2020

Om te zorgen dat leerlingen actief kunnen meedenken over ruimtelijke vraagstukken in een stedelijke omgeving is het noodzakelijk dat ze kunnen werken met Geo-ICT. Ook moeten ze leren hoe zaken onder én boven de grond samen belangrijk zijn bij de ontwikkeling van steden. Daarom ontwikkelde EduGIS met het programma BRO een lespakket voor VMBO en nu ook voor HAVO/VWO.

De casus die de leerlingen onderzoeken gaat over de Utrechtse Merwedekanaalzone. In dit gebied wordt een bedrijven- en defensieterrein omgebouwd tot woongebied. In de lesmodule worden leerlingen uitgedaagd hun kennis en creativiteit in te zetten om Geo-informatie over ondergrond en bovengrond te verzamelen en te gebruiken om dit stadsdeel toekomstbestendig in te richten, rekening houdend met verschillende wensen en belangen.

Herinrichting Merwedekanaalzone in het lespakket

Nadenken over ruimtelijke dilemma's

Bij deze Geo-designopdracht zijn naast tweedimensionale kaarten ook driedimensionale modellen beschikbaar via het gratis toegankelijke EduGIS portaal. Leerlingen leren zo nadenken over ruimtelijke dilemma’s in 2D en 3D perspectief. Ze worden via activerend onderwijs meer digitaal geletterd, iets dat goed aansluit bij de beoogde landelijke onderwijsvernieuwingen zoals beschreven in Curriculum.nu.

Bij elke ruimtelijke ingreep is kennis nodig van het geïntegreerde systeem van ondergrond en bovengrond. Denken in systemen doet een beroep op hogere denkvaardigheden. Deze module gaat dus over dieper leren denken, letterlijk en figuurlijk.

Op onze pagina over dit lespakket onder BRO 4 Kids vindt u meer informatie.